Bądź na bieżąco, poznaj najnowsze trendy w edukacji.

Strefa wiedzy

Skorzystaj z mojej wiedzy i doświadczenia. Sprawdź ofertę.

Szkolenia

Masz problem, szukasz polubownego rozwiązania sporu. Zapraszam

Mediacje

W związku z wejściem w życie nowego rozporządzenia w sprawie zasad organizacji  i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach należy dokonać zmian w dokumentacji przedszkolnej: procedurze udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zakresach obowiązków specjalistów i nauczycieli. Załączam zestawienie zmian.