LSE - Lepsza Strona Edukacji

Zawód nauczyciela wymaga nieustannego rozwoju oraz poszerzania swoich kompetencji, tak by móc w sposób możliwie jak najbardziej efektywny przekazywać wiedzę najmłodszym. Aktualnie obowiązujące programy ulegają dynamicznym zmianom, dlatego też warto jest być na bieżąco z tego typu kwestiami, tak by przeprowadzane lekcje były zgodne z wszystkimi obecnie panującymi wymogami. To właśnie między innymi dlatego powstała niniejsza strona, w której znaleźć Państwo mogą szerokie spektrum różnego rodzaju materiałów pomocnych zarówno nauczycielom, jak i dyrektorom przedszkoli.

Osoby chcące poszerzać swoją wiedzę z całą pewnością zainteresują się licznymi szkoleniami, które dostępne są również w formie e-learningu, co jest rozwiązaniem bardzo wygodnym i niewymagającym od Państwa czasu na dojazdy. Szkolenia te obejmują między innymi wiedzę z zakresu najnowszych podstaw programowych, odpowiedniego planowania pracy wychowawczo-dydaktycznej, pomysłów na tworzenie kreatywnych oraz inspirujących zajęć i nie tylko.

width=850

Zbliża się okres przygotowywania dokumentacji przez nauczycieli kończących staż na kolejny stopień awansu. Wciąż wielu nauczycieli próbuje kompletować "teczkę"  kończąc staż na stopień nauczyciela kontraktowego lub mianowanego. Od 2013 r. nie składa się już do komisji dokumentacji potwierdzającej realizację działań zaplanowanych w planie rozwoju

Teczkę składa jedynie nauczyciel kończący staż na stopień nauczyciela mianowanego, ale umieszcza w niej oprócz dokumentów formalnych, opis i analizę wymagań na stopień nauczyciela dyplomowanego. Nie dołącza, żadnych dyplomów, zaświadczeń, planu rozwoju czy oceny dorobku. Dlatego, aby rozwiać wszystkie wątpliwości zamieszczam tabelę ilustrującą  jaką dokumentację powinni składać nauczyciele kończący staż.

Dokumentacja składana przez nauczycieli kończących staż na kolejny stopień awansu

Stopień awansu

Do dyrektora

Do kogo wniosek o postępowanie:

Dokumenty załączane do wniosku

Przed komisją

stażysta

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego. Jeśli dyrektor sobie życzy dokumenty potwierdzające spełnianie wymagań : zaświadczenia, dyplomy, podziękowania

Kwalifikacyjne -  do swojego dyrektora przedszkola lub szkoły

1.      Dokumenty potwierdzające kwalifikacje (kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem)

2.      Zaświadczenie dyrektora (oryginał) wydane przez dyrektora po zakończeniu stażu zawierające informacje określone w rozporządzeniu

Przedstawia sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego oraz odpowiada na pytania członków komisji. Pytania nie mogą być egzaminacyjne. Jest to rozmowa pytania mogą dotyczyć zrealizowanych działań i wymagań

kontraktowy

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego. Jeśli dyrektor sobie życzy dokumenty potwierdzające spełnianie wymagań : zaświadczenia, dyplomy, podziękowania

Egzaminacyjne - do organu prowadzącego. W przypadku przedszkoli publicznych do prezydenta, burmistrza lub wójta w przypadku przedszkoli niepublicznych do osoby lub organizacji prowadzącej przedszkole.

1.      Dokumenty potwierdzające kwalifikacje (kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem)

2.      Zaświadczenie dyrektora (oryginał) wydane przez dyrektora po zakończeniu stażu zawierające informacje określone w rozporządzeniu.

3.      Akt nadania stopnia nauczyciela kontraktowego (kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem)

Przedstawia sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego oraz odpowiada na pytania egzaminacyjne komisji.

mianowany

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego. Jeśli dyrektor sobie życzy dokumenty potwierdzające spełnianie wymagań : zaświadczenia, dyplomy, podziękowania

Kwalifikacyjne do kuratora oświaty

1.      Dokumenty potwierdzające kwalifikacje (kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem)

2.      Zaświadczenie dyrektora (oryginał) wydane przez dyrektora po zakończeniu stażu zawierające informacje określone w rozporządzeniu.

3.      Akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego(kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem)

4.      Opis i analiza wymagań na stopień nauczyciela dyplomowanego

Komisja ocenia stopień spełniania wymagań na podstawie opisu i analizy (bez obecności nauczyciela), następnie odbywa się rozmowa z nauczycielem. Komisja może dopytać o działania, jeśli były niedokładnie opisane lub wymagania jeśli ich spełnienie budzi wątpliwości. Pytania nie są egzaminacyjne. Jeśli opis i analiza jest szczegółowa rozmowa może dotyczyć tego co nauczycielowi przyniosło największą satysfakcję itp.

 

 

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież