Przed dyrektorami najbardziej intensywny czas pracy - przygotowanie nowego roku szkolnego. O czym trzeba pamiętać, jakie dokumenty przygotować, które poddać analizie i modyfikacji? Może odpowiedzi na te pytania znają dyrektorzy w moim komunikacie o zebraniu Rady Pedagogicznej. Ja, osobiście preferuję przygotowanie dokumentacji przedszkolnej przed rozpoczęciem roku, aby w momencie powrotu do przedszkola dzieci, skupić na nich całą uwagę i energię.

 

 

Komunikat nr 9/ 2015/2016

Dyrektora Przedszkola ………………………………..

z dnia 17.08.2016 r.

 

Zapraszam na zebranie Rady Pedagogicznej, które odbędzie się ……………………………………….

Porządek zebrania

 1.  Wręczenie aktów nadania stopnia nauczyciela kontraktowego.
 2. Ustalenie sposobu wykorzystania wniosków z nadzoru pedagogicznego dyrektora przedszkola za rok szkolny 2015/2016- uchwała w sprawie sposobu wykorzystania wniosków z nadzoru pedagogicznego.
 3.  Zapoznanie ze zmianami w podstawie programowej wychowania przedszkolnego
 4.  Analiza ramowych rozkładów dnia i ewentualna modyfikacja w związku ze zmianą zalecanych warunków realizacji podstawy programowej – Uchwała w sprawie ustalenia ramowego rozkładu dnia
 5.  Zapoznanie z kierunkami polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2016/2017
 6.   Wybór zadań priorytetowych w pracy wychowawczo-dydaktycznej na rok szkolny 2016/2017. Ustalenie zespołów zadaniowych do napisania planu pracy z zakresu poszczególnych zadań.
 7.   Wybór wymagania do ewaluacji wewnętrznej.
 8.   Przydzielenie dodatkowych obowiązków nauczycielkom.- uchwała w sprawie zaopiniowania przydziału stałych obowiązków nauczycielom
 9. Wybór zespołów zadaniowych stałych do spraw: edukacji ekologicznej, edukacji zdrowotnej, ewaluacji wewnętrznej, spraw programu wychowawczego, kontroli zarządczej  do spraw statutu oraz zespołów doraźnych: do dokonania analizy i ewentualnej modyfikacji koncepcji pracy przedszkola.
 10. Ustalenie Regulaminu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli – uchwała w sprawie ustalenia regulaminu.
 11.   Warsztaty – opracowanie listy obowiązków nauczyciela.
 12.  Sprawy różne:

- przypomnienie o wnioskach w sprawie dopuszczenia programów do użytku

- ustalenie zasad dokonywania wpisów w dziennikach zakupionych na ten rok szkolny

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież