Przed wieloma dyrektorami obowiązek zorganizowania posiedzenia komisji kwalifikacyjnej. Przypomnę kolejne kroki w obowiązkach dyrektora związanych z jej powołaniem i poprowadzeniem obrad a w załączeniu znajdziecie wzory  niezbędnych dokumentów.

 

  1.  Nauczyciel składa wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego do którego dołącza wydane wcześniej zaświadczenie i potwierdzone notarialnie kopie dokumentów dotyczące kwalifikacji
  2.  Dyrektor dokonuje analizy formalnej złożonych dokumentów i sporządza z niej notatkę.
  3. Powołuje zarządzeniem komisję.
  4. Zawiadamia 14 dni wcześniej nauczyciela, członków komisji, związki zawodowe (na życzenie nauczyciela) oraz organ sprawujący nadzór i organ prowadzący
  5. Podczas posiedzenia komisji jedna z osób sporządza protokół.
  6. Jeśli nauczyciel otrzymał akceptację komisji dyrektor wręcza mu zaświadczenie

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież