Każdy dyrektor chciałby mieć u siebie zatrudnionych świetnych pracowników. Jednak jak ich rozpoznać wśród tylu osób składających CV. Chciałabym podzielić się kilkoma spostrzeżeniami wynikającymi z mojego doświadczenia w zatrudnianiu dziesiątek osób w ciągu 20 lat bycia dyrektorem. Dowodem na trafność moich wyborów jest wspaniały zespół ludzi, który udało mi się stworzyć w kierowanej przeze mnie placówce.

 

Zatrudnianie pracownika wiąże się z dopełnieniem wielu formalności związanych z przygotowaniem i wypełnieniem  dokumentów, przewidzianych przepisami prawa pracy. Teczki akt osobowych to pierwszy element kontroli Państwowej Inspekcji Pracy. Należy w związku z tym dołożyć wszelkiej staranności, aby nie popełnić w tej kwestii błędów. Oto zestawienie dokumentów i niezbędnych czynności przy zatrudnianiu nowego pracownika.

Nauczyciel starający się o stopień nauczyciela dyplomowanego w przeciwieństwie do nauczyciela starającego się o stopień nauczyciela mianowanego i kontraktowego przygotowuje teczkę.

Nauczyciele kończący staż na kolejny stopień awansu  robią to zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli oraz rozdziału 3 a Karty Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189 i 2203). Dlatego proszę zwrócić uwagę o na nieaktualne materiały znajdujące się w internecie opracowane na podstawie rozporządzenia z 2004 r.

width=850

Zbliża się okres przygotowywania dokumentacji przez nauczycieli kończących staż na kolejny stopień awansu. Wciąż wielu nauczycieli próbuje kompletować "teczkę"  kończąc staż na stopień nauczyciela kontraktowego lub mianowanego. Od 2013 r. nie składa się już do komisji dokumentacji potwierdzającej realizację działań zaplanowanych w planie rozwoju