Bądź na bieżąco, poznaj najnowsze trendy w edukacji.    

Strefa wiedzy

Skorzystaj z mojej wiedzy i doświadczenia. Sprawdź ofertę.

Szkolenia

Skorzystaj z gotowych, aktualnych wzorów dokumentów

Wzory dokumentów

LSE - Lepsza Strona Edukacji

Zawód nauczyciela wymaga nieustannego rozwoju oraz poszerzania swoich kompetencji, tak by móc w sposób możliwie jak najbardziej efektywny przekazywać wiedzę najmłodszym. Aktualnie obowiązujące programy ulegają dynamicznym zmianom, dlatego też warto jest być na bieżąco z tego typu kwestiami, tak by przeprowadzane lekcje były zgodne z wszystkimi obecnie panującymi wymogami. To właśnie między innymi dlatego powstała niniejsza strona, w której znaleźć Państwo mogą szerokie spektrum różnego rodzaju materiałów pomocnych zarówno nauczycielom, jak i dyrektorom przedszkoli.

Osoby chcące poszerzać swoją wiedzę z całą pewnością zainteresują się licznymi szkoleniami, które dostępne są również w formie e-learningu, co jest rozwiązaniem bardzo wygodnym i niewymagającym od Państwa czasu na dojazdy. Szkolenia te obejmują między innymi wiedzę z zakresu najnowszych podstaw programowych, odpowiedniego planowania pracy wychowawczo-dydaktycznej, pomysłów na tworzenie kreatywnych oraz inspirujących zajęć i nie tylko.

 

Zakończenie stażu na kolejny stopień awansu przez nauczycieli wiąże się z wieloma obowiązkami dyrektora. Musi przygotować ocenę dorobku zawodowego, komisję dla nauczyciela stażysty a w przedszkolach niepublicznych również komisję egzaminacyjną dla nauczyciela kontraktowego kończącego staż na stopień nauczyciela mianowanego. W związku z tym należy opracować całe mnóstwo dokumentów i pism tzn.

 

 • pismo do rady rodziców
 • ocenę dorobku nauczyciela
 • zaświadczenie dla nauczyciela
 •  notatkę z analizy formalnej  dokumentacji dołączonej przez nauczyciela do wniosku
 • zarządzenie o powołaniu komisji
 • pisma powiadamiające nauczyciela , członków komisji, organ prowadzący i sprawujący nadzór pedagogiczny
 • regulamin komisji kwalifikacyjnej
 • oświadczenia członków komisji
 • protokół z komisji
 • zaświadczenie o uzyskaniu akceptacji komisji
 • akt nadania stopnia nauczyciela kontraktowego

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom dyrektorów przygotowałam cały zestaw niezbędnych dokumentów do kupienia

Dokumentacja dyrektora przedszkola związana z zakończeniem stażu przez nauczyciela stażystę i powołaniem komisji kwalifikacyjnej.
Szczegóły   |   Kup (Cena: 60.00 pln)

Dokumenty związane z zakończeniem stażu przez nauczyciela kontraktowego i powołanie komisji egzaminacyjnej

Dokumentacja dyrektora przedszkola związana z zakończeniem stażu na stopień nauczyciela mianowanego i organizacją komisji egzaminacyjnej
Szczegóły   |   Kup (Cena: 60.00 pln)

Natomiast dla tych, którzy oczekują szerszego omówienia zagadnień związanych z zakończeniem staży i organizacją komisji zamieściłam w zakładce szkolenia e-learningowe szkolenie "Obowiązki dyrektora przedszkola związane z zakończeniem staży przez nauczycieli" w którym opisałam krok po kroku obowiązki dyrektora, zamieściłam wszystkie potrzebne pisma, oceny dorobku, opis wymagań i działań nauczyciela jakie powinien podjąć aby spełnić wymagania, na każdy ze stopni awansu, fragmenty sprawozdania, filmy przedstawiające przykładowe teczki składane przez nauczycieli mianowanych w Kuratoriach.

Obowiązki dyrektora przedszkola związane z zakończeniem stażu przez nauczycieli
Szczegóły   |   Kup (Cena: 160.00 pln)