Blog

Jak zatrudniać dobrych pracowników.

Każdy dyrektor chciałby mieć u siebie zatrudnionych świetnych pracowników. Jednak jak ich rozpoznać wśród tylu osób składających CV. Chciałabym podzielić się kilkoma spostrzeżeniami wynikającymi z mojego doświadczenia w zatrudnianiu dziesiątek osób w ciągu 20 lat bycia dyrektorem. Dowodem na trafność moich wyborów jest wspaniały zespół ludzi, który udało mi się stworzyć w kierowanej przeze mnie placówce.

Przy zatrudnianiu kieruję się zasadą sformułowaną przez Petera Schutza „Zatrudniaj charakter. Trenuj umiejętności”.

Brian Tracy w książce „Jak przewodzą najlepsi liderzy” radzi, aby przy zatrudnianiu pracowników kierować się zasadą APIS. To akronim od słów: Ambitny, Pracowity, Inteligentny, Sympatyczny.

Skąd wiadomo, że kandydat spełnia te kryteria? Wiele możemy wyczytać z CV:

 • błędy ortograficzne automatycznie dyskredytują nauczyciela
 • wszelkie literówki nie najlepiej świadczą o kandydacie – jeśli nie przygotował tak istotnego dokumentu z należytą starannością trudno oczekiwać tej cechy w pracy i prowadzeniu dokumentacji przedszkolnej
 • aktywność w doskonaleniu warsztatu pracy
 • czy podejmował działania w ramach wolontariatu, aby sprawdzić swoje predyspozycje i nabrać doświadczenia
 • zainteresowania, czy posiada je i ewentualnie jakie, im ciekawsza osobowość tym więcej ma do zaoferowania dzieciom i przed

W czasie rozmowy warto spytać;

 • dlaczego stara się o pracę w naszym przedszkolu (sprawdź czy podjął wysiłek, aby dowiedzieć się czegoś na temat  przedszkola do którego aplikuje, choćby ze strony internetowej)
 • w czasie rozmowy zwróć uwagę na słownictwo, sposób wypowiadania się
 • wygląd  dużo mówi o człowieku, pamiętaj, że ta osoba będzie wizytówką przedszkola, którym kierujesz.

Poproś o poprowadzenie zajęcia. Sprawdź, czy:

 • nauczyciel spyta o grupę wiekową w której będzie prowadził zajęcie,
 • sprawdzi w której sali będzie prowadził zajęcia,
 • dowie się  jakimi pomocami będącymi w zasobach przedszkola będzie dysponował (artykuły papiernicze, magnetofon itp.
 • zechce porozmawiać z nauczycielką pracującą w grupie o predyspozycjach dzieci.

W trakcie zajęcia dowiesz się:

 • jaki scenariusz przygotuje
 • jakie pomoce wykorzysta
 • czy jest odporny na stres

Porozmawiaj z nauczycielką po zajęciu. Dla mnie istotniejsze od poprawności metodycznej, której trudno spodziewać się po niedoświadczonej osobie jest umiejętność samooceny, samokrytycyzm i otwartość na przyjmowanie informacji zwrotnej. Jeśli będzie posiadać te cechy szybko udoskonali swoje umiejętności praktyczne.

 • ta osoba będzie pasować do osób pracujących już w przedszkolu
 • powierzyłabyś tej osobie swoje dziecko
 • chciałabyś, aby ta osoba współpracowała z twoim dzieckiem lub była jego przełożonym

Nie polegaj tylko na swoim zdaniu. Poproś o rozmowę z kandydatem do pracy wicedyrektora lub doświadczoną nauczycielkę.