System kontroli zarządczej w przedszkolu
Szczegóły   |   Kup (Cena: 120.00 pln)

 

Szkolenie opisuje

  • pojęcie kontroli zarządczej 
  • podstawy prawne kontroli zarządczej
  • omówienie standardów kontroli zarządczej w specyfice przedszkola
  • ćwiczenia w ocenie ryzyka
  • opis sposobów monitorowania
  • dokonywanie samooceny kontroli zarządczej

Szkolenie zawiera dodatkowo 25 dokumentów stanowiących system kontroli zarządczej do wykorzystania w każdej placówce

 Spis dokumentów:

1.      Zarządzenie w sprawie wprowadzenie Systemu Kontroli Zarządczej
System Kontroli Zarządczej (Zał. Nr 1 do zarządzenia)
Plan działalności przedszkola w zakresie zadań organizacyjnych (zał. nr  1 do SKZ)
 Plan działalności przedszkola w zakresie zadań wychowawczo-dydaktyczno-opiekuńczych (zał. nr 2 do SKZ)
 Rejestr ryzyka do zadań organizacyjnych (zał. nr 4 do SKZ)
 Sprawozdanie z wykonania zadań (zał. nr 3 do SKZ)
 Rejestr ryzyka do zadań wychowawczo-dydaktyczno-opiekuńczych (Zał. nr 5 do SKZ)
Kwestionariusz samooceny SKZ (zał. nr 6 do SKZ)
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej.
Plan działalności przedszkola w zakresie zadań organizacyjnych na rok 2018 (wypełniony)
Plan działalności przedszkola w zakresie działań wychowawczo- dydaktyczno-opiekuńczych na rok 2017/2018 (wypełniony)
Rejestr ryzyka do zadań organizacyjnych na rok 2018 (wypełniony)
 Rejestr ryzyka do zadań wychowawczo-dydaktyczno-opiekuńczych na rok 2017/2018 (wypełniony)
Sprawozdania właścicieli ryzyka (wypełnione, właściciele wpisują osiągnięty miernik do 15 lipca)
Plan kontroli wewnętrznej na rok 2018 (wypełniony)
Arkusze kontroli pracowników obsługi (wzory)
Zarządzenie w sprawie wprowadzenie kodeksu etyki
 Kodeks etyki nauczycieli (zał. nr 1 do zarządzenia)
 Kodeks etyki pracowników obsługi (zał. nr 2 do zarządzenia)
Oświadczenie o zapoznaniu się z kodeksem etyki (zał. nr 3 do zarządzenia)
 Zarządzenie w sprawie powołania zespołu do spraw kontroli zarządczej
 Czynniki ryzyka (zał. nr 1)
 Informacja na temat wystąpienia ryzyka
 Kwestionariusz ankiety dla nauczycieli
 Kwestionariusz ankiety dla pracowników obsługi

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież