Planowanie pracy w sposób gwarantujący realizację nowej podstawy programowej
Szczegóły   |   Kup (Cena: 45.00 pln)

 

Moduł I Nowa  podstawa programowa a planowanie pracy wychowawczo-dydaktycznej z dziećmi.

Treści :

1. Omówienie zapisów w podstawie programowej

2. Wyjaśnienie różnic w  warunkach i sposobach  realizacji podstawy programowej

Uczestnik szkolenia po zakończeniu wie:

• Jakie elementy zawiera podstawa programowa

• Zna  warunki i sposób realizacji podstawy programowej

Moduł II. Ramowy rozkład dnia odzwierciedleniem zalecanych warunków realizacji podstawy programowej.

Treści:

1.  Przepisy regulujące opracowywanie ramowych rozkładów dnia.

2.  Przykładowe ramowe  rozkłady dnia uwzględniające nowe warunki i sposób realizacji  podstawy programowej dla dzieci w każdym wieku.

Uczestnik po zakończeniu szkolenia:

• Potrafi ułożyć ramowy rozkład dnia dostosowany do grupy wiekowej zgodny warunkami i sposobami realizacji  nowej podstawy programowej.

 

Moduł III . Zasady prawidłowego planowania pracy z dziećmi.

Treści:

1. Podstawy prawne planowania pracy z dziećmi.

2. Tygodniowy rozkład zajęć w poszczególnych grupach wiekowych

3. Schemat planu miesięcznego uwzględniającego cztery obszary rozwoju dziecka.

Uczestnik po szkoleniu:

• Wie z jakich przepisów wynika obowiązek planowania pracy

• Zna zasady planowania z uwzględnieniem wszystkich dziedzin wychowania i edukacji oraz obszarów rozwoju dziecka.

 

Moduł IV. Najważniejsze wskazówki metodyczne dotyczące planowania pracy.

Treści:

1. Wskazówki metodyczne dotyczące planowania pracy z zakresu wszystkich aktywności.

2. Planowanie w sposób umożliwiający rozwój kluczowych kompetencji dzieci.

3. Przykładowe wpisy do dziennika zgodne z nową podstawą programową.

Uczestnik po szkoleniu

• Zna podstawowe zasady metodyczne dotyczące częstotliwości, metod, form z zakresu różnych aktywności.

• Potrafi prawidłowo sformułować wpis do dziennika uwzględniający warunki i sposoby realizacji nowej podstawy programowej.

 

Materiały dla uczestników; materiały szkoleniowe zawierające m.in. przykładowe tygodniowe rozkłady zajęć, ramowe rozkłady dnia, przykładowe zapisy w dzienniuku, schemat planu pracy uwzględniający cztery obszary rozwoju

 Uczestnik otrzymuje  materiały szkoleniowe.

autor  Jolanta Wasilewska

 

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież