Dokumentacja oceny pracy nauczyciela po 1 września 2019 r.

to-read-the-book-2784895_1920
02
lut
70.00 zł
Ten kurs już nie jest dostępny

Stan prawny od 1 sierpnia 2021 r.

Dokumentacja zawiera:

  1. Zarządzenie dyrektora wprowadzające procedurę oceny pracy nauczyciela
  2. Procedura oceny pracy nauczyciela.
  3. Wniosek nauczyciela o dokonanie oceny pracy.
  4. Informacja dyrektora o wszczęciu procedury oceny pracy.
  5. Projekt oceny pracy- wzór karty
  6. Karta oceny prac- wzór
  7. Arkusz samooceny nauczyciela (odwołujący się do obowiązków nauczyciela)
  8. Opis obowiązków nauczyciela (przykładowe  sformułowania do karty oceny pracy) z podziałem na ocenę wyróżniającą, bardzo dobrą i dobrą)

Zawartość kursu

Ogółem: 1 Lekcja Czas: 1 tydzień

Instruktor

Moją pasją jest uczenie się i zdobywanie nowych umiejętności oraz dzielenie się wiedzą z innymi. O wartości ludzkiego życia, według mnie, decyduje to, ile daliśmy z siebie innym i jak wpłynęliśmy na to, aby świat i życie ludzi stało się lepsze.

Te wartości zdecydowały o moich życiowych wyborach. Zawsze chciałam być nauczycielką. Po 10 latach pracy z dziećmi zostałam dyrektorem i pełniłam tę funkcję przez 21 lat. Systematycznie podnoszę swoje kwalifikacje i pogłębiam wiedzę. Konsekwencją tej drogi było rozpoczęcie działalności trenerskiej. Jestem też tutorem i mediatorem sądowym. W 2016 roku ukończyłam szkolenie dla ekspertów do spraw awansu zawodowego nauczycieli i zostałam wpisana na na listę ekspertów MEN. Byłam też redaktorką ogólnopolskiego czasopisma dla dyrektorów przedszkoli “Monitor Prawny Dyrektora” Jestem autorką kilkudziesięciu artykułów, które ukazały się w czasopismach kierowanych do dyrektorów przedszkoli. Cały czas poszukuję nowych, skutecznych rozwiązań metodycznych i wychowawczych. Jestem entuzjastką NVC czyli “porozumienia bez przemocy”. Po 30 latach pracy z dziećmi odkryłam Pozytywną dyscyplinę, której zostałam certyfikowanym edukatorem. Chciałabym, aby jak najwięcej przedszkoli i szkół stosowało tę metodę w swojej pracy, gdyż łączy ona w sobie skuteczność wychowawczą z poszanowanie godności i szacunkiem dla dziecka.

Moje szkolenia wyróżnia to, że oparte są na moim doświadczeniu i codziennej praktyce. Skuteczność metod wychowawczych, które polecam jest sprawdzona w czasie bieżącej pracy z dziećmi.