Kurs online “Awans zawodowy nauczyciela początkującego”

Kurs online 12 kwietnia 2023-3
09
mar
85.00 zł

Kurs odbył się 4 kwietnia. Przeznaczony jest dla nauczycieli początkujących, a więc tych, którzy rozpoczęli pracę na stanowisku nauczyciela od 1 września 2022 r. lub pracowali wcześniej, ale nie weszli na ścieżkę awansu zawodowego. Omawia nowe zasady awansu obowiązujące od 1 września 2022 r. Nagranie kursu będzie na koncie  uczestnika przez 4 lata. Można je oglądać wielokrotnie

Podczas kursu dowiecie się:

  1. Jak będzie wyglądać Wasza ścieżka awansu
  2. Kiedy i na jakich zasadach będzie dokonywana ocena Waszej pracy
  3. Według jakich kryteriów będziecie oceniani
  4. Jakie zadania podjąć, aby uzyskać jak najwyższą ocenę pracy
  5. Jakie dokumenty trzeba dołączyć do wniosku o podjęcie postępowania egzaminacyjnego
  6. Jak będzie wyglądać egzamin

Kurs odbędzie się na platformie clickmeeting. Uczestnicy otrzymają link do kursu. Można go też oglądać logując się na swoim koncie na stronie LSE. Osoby biorące udział w kursie generują sobie samodzielnie zaświadczenia. Chętni otrzymują faktury

Zawartość kursu

Ogółem: 1 Lekcja

Instruktor

Moją pasją jest uczenie się i zdobywanie nowych umiejętności oraz dzielenie się wiedzą z innymi. O wartości ludzkiego życia, według mnie, decyduje to, ile daliśmy z siebie innym i jak wpłynęliśmy na to, aby świat i życie ludzi stało się lepsze.

Te wartości zdecydowały o moich życiowych wyborach. Zawsze chciałam być nauczycielką. Po 10 latach pracy z dziećmi zostałam dyrektorem i pełniłam tę funkcję przez 21 lat. Systematycznie podnoszę swoje kwalifikacje i pogłębiam wiedzę. Konsekwencją tej drogi było rozpoczęcie działalności trenerskiej. Jestem też tutorem i mediatorem sądowym. W 2016 roku ukończyłam szkolenie dla ekspertów do spraw awansu zawodowego nauczycieli i zostałam wpisana na na listę ekspertów MEN. Byłam też redaktorką ogólnopolskiego czasopisma dla dyrektorów przedszkoli “Monitor Prawny Dyrektora” Jestem autorką kilkudziesięciu artykułów, które ukazały się w czasopismach kierowanych do dyrektorów przedszkoli. Cały czas poszukuję nowych, skutecznych rozwiązań metodycznych i wychowawczych. Jestem entuzjastką NVC czyli “porozumienia bez przemocy”. Po 30 latach pracy z dziećmi odkryłam Pozytywną dyscyplinę, której zostałam certyfikowanym edukatorem. Chciałabym, aby jak najwięcej przedszkoli i szkół stosowało tę metodę w swojej pracy, gdyż łączy ona w sobie skuteczność wychowawczą z poszanowanie godności i szacunkiem dla dziecka.

Moje szkolenia wyróżnia to, że oparte są na moim doświadczeniu i codziennej praktyce. Skuteczność metod wychowawczych, które polecam jest sprawdzona w czasie bieżącej pracy z dziećmi.