Kurs online “Rola i zadania opiekuna stażu”

kurs online Rola i zadania opiekuna stażu 7 października godz. 18.00
05
wrz
65.00 zł
Ten kurs już nie jest dostępny

Szkolenie przeznaczone jest dla opiekunów stażu nauczycieli stażystów i kontraktowych. Odbędzie się 7 października o godz. 18 i trwać będzie około 2,5 godziny. Kurs odbędzie się na platformie Clicmeeting. Nie ma potrzeby pobierania żadnej aplikacji. Uczestnicy otrzymają link do kursu. Można również wziąć udział w kursie logując się na swoim koncie i wchodząc w link z nazwą kursu. W lekcji pierwszej będzie transmisja.

W trakcie szkolenia omawiam:

 1.  Obowiązki opiekuna stażu zgodnie z aktualnymi przepisami prawa
 2. Zadania opiekuna  nauczyciela stażysty
  – obowiązki opiekuna wobec nauczyciela stażysty
  – obowiązki stażysty
  – opracowanie planu rozwoju zawodowego (wymagania i przykładowe działania)
  – kontrakt
  – dokumentowanie współpracy i przebiegu stażu
  – sposób opracowania projektu oceny dorobku zawodowego
  – udział i rola opiekuna stażu w komisji kwalifikacyjnej
 3. Zadania opiekuna nauczyciela kontraktowego
  – obowiązki opiekuna wobec nauczyciela kontraktowego
  – obowiązki nauczyciela kontraktowego
  – opracowanie planu rozwoju zawodowego (wymagania i przykładowe działania)
  – kontrakt
  – dokumentowanie współpracy i przebiegu stażu
  – sposób opracowania projektu oceny dorobku zawodowego nauczyciela kontraktowego
 4. Zasady udzielania informacji zwrotnej
 5. Dokumenty do pobrania:
  – kontrakt opiekuna stażu i nauczyciela stażysty
  – kontrakt opiekuna stażu i nauczyciela kontraktowego
  – notatka z rozmowy przed obserwacją zajęcia (wzór)
  – notatka z rozmowy po obserwacji zajęć (wzór)
  – notatka z udzielonego instruktażu (wzór)
  – harmonogram współpracy stażysty i opiekuna stażu
  – harmonogram współpracy nauczyciela kontraktowego z opiekunem stażu
  -przykładowy opis i analiza zadania “pełnienie funkcji opiekuna stażu” do zamieszczenia w sprawozdaniu dla dyrektora i przedstawienia komisji kwalifikacyjnej

Uczestnicy kursu otrzymują zaświadczenie o jego ukończeniu

Aby otrzymać fakturę należy w formularzu zakupu podać  dane do jej wystawienia

Zawartość kursu

Ogółem: 1 Lekcja Czas: 2 godziny

Instruktor

Moją pasją jest uczenie się i zdobywanie nowych umiejętności oraz dzielenie się wiedzą z innymi. O wartości ludzkiego życia, według mnie, decyduje to, ile daliśmy z siebie innym i jak wpłynęliśmy na to, aby świat i życie ludzi stało się lepsze.

Te wartości zdecydowały o moich życiowych wyborach. Zawsze chciałam być nauczycielką. Po 10 latach pracy z dziećmi zostałam dyrektorem i pełniłam tę funkcję przez 21 lat. Systematycznie podnoszę swoje kwalifikacje i pogłębiam wiedzę. Konsekwencją tej drogi było rozpoczęcie działalności trenerskiej. Jestem też tutorem i mediatorem sądowym. W 2016 roku ukończyłam szkolenie dla ekspertów do spraw awansu zawodowego nauczycieli i zostałam wpisana na na listę ekspertów MEN. Byłam też redaktorką ogólnopolskiego czasopisma dla dyrektorów przedszkoli “Monitor Prawny Dyrektora” Jestem autorką kilkudziesięciu artykułów, które ukazały się w czasopismach kierowanych do dyrektorów przedszkoli. Cały czas poszukuję nowych, skutecznych rozwiązań metodycznych i wychowawczych. Jestem entuzjastką NVC czyli “porozumienia bez przemocy”. Po 30 latach pracy z dziećmi odkryłam Pozytywną dyscyplinę, której zostałam certyfikowanym edukatorem. Chciałabym, aby jak najwięcej przedszkoli i szkół stosowało tę metodę w swojej pracy, gdyż łączy ona w sobie skuteczność wychowawczą z poszanowanie godności i szacunkiem dla dziecka.

Moje szkolenia wyróżnia to, że oparte są na moim doświadczeniu i codziennej praktyce. Skuteczność metod wychowawczych, które polecam jest sprawdzona w czasie bieżącej pracy z dziećmi.