Kurs online “Zakończenie stażu na stopień nauczyciela mianowanego”

27 marca 2023 r. godz. 18.00-4
02
mar
95.00 zł
Ten kurs już nie jest dostępny

Kurs online odbył się 30 marca 2023 r. Jest przeznaczony dla nauczycieli wszystkich szczebli oświaty.  Kompleksowo omówione zostaną procedury zakończenia stażu w placówce, sposób przygotowania się do egzaminu i przebieg egzaminu.

Tematyka kursu:

 1. Podstawy prawne odbywania stażu i przygotowania dokumentacji dołączanej do wniosku o podjęcie postępowania egzaminacyjnego oraz samego egzaminu;
 2. Omówienie wymagań na stopień nauczyciela mianowanego i przypisania do nich właściwych działań
 3. Wskazówki dotyczące pisania sprawozdania ;
 4. Ważne terminy;
 5. Dokumentacja dołączana do wniosku o podjęcie postępowania egzaminacyjnego;
 6. Przebieg egzaminu;
 7. Jak przygotować prezentację;
 8. Najczęściej zadawane problemy do rozwiązania;
 9. Najczęstsze zadania z użyciem narzędzi multimedialnych;
 10. Najczęściej zadawane pytania z prawa oświatowego i odpowiedzi na nie;
 11. Najczęściej popełniane błędy przez nauczycieli i dyrektorów;
 12. Odpowiedzi  na pytania zadane przez uczestników szkolenia.

Kurs odbędzie  się na platformie clickmeeting. Osoby, które zakupią kurs otrzymają link z dostępem do transmisji. Nie  ma potrzeby pobierania żadnych aplikacji. Można również dołączyć do kursu logując się na swoim koncie i wchodząc w kurs, a następnie lekcję pierwszą, gdzie będzie transmisja kursu online. Nagranie kursu będzie dostępne w tym miejscu do końca roku 2023. Można je oglądać wielokrotnie.

Uczestnicy kursu generują sobie zaświadczenie poprzez użycie przycisku “zakończ szkolenie”.  Zaświadczenie można pobrać z zakładki “Moje zaświadczenia”.  Chętni otrzymują faktury

Zawartość kursu

Ogółem: 1 Lekcja Czas: 10 tygodni

Instruktor

Moją pasją jest uczenie się i zdobywanie nowych umiejętności oraz dzielenie się wiedzą z innymi. O wartości ludzkiego życia, według mnie, decyduje to, ile daliśmy z siebie innym i jak wpłynęliśmy na to, aby świat i życie ludzi stało się lepsze.

Te wartości zdecydowały o moich życiowych wyborach. Zawsze chciałam być nauczycielką. Po 10 latach pracy z dziećmi zostałam dyrektorem i pełniłam tę funkcję przez 21 lat. Systematycznie podnoszę swoje kwalifikacje i pogłębiam wiedzę. Konsekwencją tej drogi było rozpoczęcie działalności trenerskiej. Jestem też tutorem i mediatorem sądowym. W 2016 roku ukończyłam szkolenie dla ekspertów do spraw awansu zawodowego nauczycieli i zostałam wpisana na na listę ekspertów MEN. Byłam też redaktorką ogólnopolskiego czasopisma dla dyrektorów przedszkoli “Monitor Prawny Dyrektora” Jestem autorką kilkudziesięciu artykułów, które ukazały się w czasopismach kierowanych do dyrektorów przedszkoli. Cały czas poszukuję nowych, skutecznych rozwiązań metodycznych i wychowawczych. Jestem entuzjastką NVC czyli “porozumienia bez przemocy”. Po 30 latach pracy z dziećmi odkryłam Pozytywną dyscyplinę, której zostałam certyfikowanym edukatorem. Chciałabym, aby jak najwięcej przedszkoli i szkół stosowało tę metodę w swojej pracy, gdyż łączy ona w sobie skuteczność wychowawczą z poszanowanie godności i szacunkiem dla dziecka.

Moje szkolenia wyróżnia to, że oparte są na moim doświadczeniu i codziennej praktyce. Skuteczność metod wychowawczych, które polecam jest sprawdzona w czasie bieżącej pracy z dziećmi.