Narzędzia nadzoru pedagogicznego 2021 r.

autumn-3846345_1920
08
paź
65.00 zł
Ten kurs już nie jest dostępny

Plik zawiera 17 narzędzi do sprawowania nadzoru pedagogicznego dyrektora przedszkola zgodnie z planem nadzoru na rok szkolny 2021/2022 opublikowanym na stronie. Zapewnia dokumentowanie całości nadzoru pedagogicznego. Są to:

Arkusz analizy IPET

Arkusz analizy planów pracy

Arkusz analizy planów pracy wychowawczo-dydaktycznej

Arkusz analizy programów własnych i innowacji

Arkusz wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dziecka

Arkusz kontroli bezpieczeństwa

Arkusz kontroli dokumentacji obserwacji

Arkusz kontroli dokumentacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Arkusz kontroli dziennika zajęć

Arkusz monitoringu realizacji wniosków z obserwacji pedagogicznych

Arkusz obserwacji diagnozującej

Arkusz obserwacji kontrolno-oceniającej

Arkusz samooceny nauczyciela

Karta monitoringu realizacji podstawy programowej

Kontrola COViD

Arkusz monitoringu współpracy z rodzicami

Wniosek o dopuszczenie do użytku programu

 

Zawartość kursu

Ogółem: 1 Lekcja Czas: 10 tygodni

Instruktor

Moją pasją jest uczenie się i zdobywanie nowych umiejętności oraz dzielenie się wiedzą z innymi. O wartości ludzkiego życia, według mnie, decyduje to, ile daliśmy z siebie innym i jak wpłynęliśmy na to, aby świat i życie ludzi stało się lepsze.

Te wartości zdecydowały o moich życiowych wyborach. Zawsze chciałam być nauczycielką. Po 10 latach pracy z dziećmi zostałam dyrektorem i pełniłam tę funkcję przez 21 lat. Systematycznie podnoszę swoje kwalifikacje i pogłębiam wiedzę. Konsekwencją tej drogi było rozpoczęcie działalności trenerskiej. Jestem też tutorem i mediatorem sądowym. W 2016 roku ukończyłam szkolenie dla ekspertów do spraw awansu zawodowego nauczycieli i zostałam wpisana na na listę ekspertów MEN. Byłam też redaktorką ogólnopolskiego czasopisma dla dyrektorów przedszkoli “Monitor Prawny Dyrektora” Jestem autorką kilkudziesięciu artykułów, które ukazały się w czasopismach kierowanych do dyrektorów przedszkoli. Cały czas poszukuję nowych, skutecznych rozwiązań metodycznych i wychowawczych. Jestem entuzjastką NVC czyli “porozumienia bez przemocy”. Po 30 latach pracy z dziećmi odkryłam Pozytywną dyscyplinę, której zostałam certyfikowanym edukatorem. Chciałabym, aby jak najwięcej przedszkoli i szkół stosowało tę metodę w swojej pracy, gdyż łączy ona w sobie skuteczność wychowawczą z poszanowanie godności i szacunkiem dla dziecka.

Moje szkolenia wyróżnia to, że oparte są na moim doświadczeniu i codziennej praktyce. Skuteczność metod wychowawczych, które polecam jest sprawdzona w czasie bieżącej pracy z dziećmi.