Webinar “Awans zawodowy nauczyciela – obowiązki dyrektora”

logo-1356084_1920
24
maj
120.00 zł
Ten kurs już nie jest dostępny

Webinar jest nagraniem kursu online, który odbył się 18 maja 2022 r.. Przeznaczony jest dla dyrektorów i wicedyrektorów  zarówno placówek publicznych jak i niepublicznych, którzy rozpoczynają pracę na tym stanowisku oraz tych, którzy mieli przerwę w opiece nad awansującymi nauczycielami  i chcieliby poznać procedurę awansu zgodną z aktualnymi przepisami. W czasie kursu omawiam również kwestię awansu dyrektora na stopień nauczyciela dyplomowanego. Nagranie kursu będzie dostępne na koncie uczestnika przez cały rok szkolny i można go oglądać w dowolnym czasie, dowolna ilość razy.

W trakcie szkolenia:

  1. Omawiam najważniejsze terminy związane ze stażem nauczycieli
  2. Wyjaśniam najczęściej pojawiające się wątpliwości dotyczące interpretacji przepisów
  3. Zwracam uwagę na najczęściej popełniane przez dyrektorów błędy
  4. Przekazuję  praktyczne wskazówki dotyczące dokumentowania przebiegu stażu przez nauczycieli
  5. Omawiam awans zawodowy dyrektora

 

 

Zawartość kursu

Ogółem: 1 Lekcja Czas: 2 godziny

Instruktor

Moją pasją jest uczenie się i zdobywanie nowych umiejętności oraz dzielenie się wiedzą z innymi. O wartości ludzkiego życia, według mnie, decyduje to, ile daliśmy z siebie innym i jak wpłynęliśmy na to, aby świat i życie ludzi stało się lepsze.

Te wartości zdecydowały o moich życiowych wyborach. Zawsze chciałam być nauczycielką. Po 10 latach pracy z dziećmi zostałam dyrektorem i pełniłam tę funkcję przez 21 lat. Systematycznie podnoszę swoje kwalifikacje i pogłębiam wiedzę. Konsekwencją tej drogi było rozpoczęcie działalności trenerskiej. Jestem też tutorem i mediatorem sądowym. W 2016 roku ukończyłam szkolenie dla ekspertów do spraw awansu zawodowego nauczycieli i zostałam wpisana na na listę ekspertów MEN. Byłam też redaktorką ogólnopolskiego czasopisma dla dyrektorów przedszkoli “Monitor Prawny Dyrektora” Jestem autorką kilkudziesięciu artykułów, które ukazały się w czasopismach kierowanych do dyrektorów przedszkoli. Cały czas poszukuję nowych, skutecznych rozwiązań metodycznych i wychowawczych. Jestem entuzjastką NVC czyli “porozumienia bez przemocy”. Po 30 latach pracy z dziećmi odkryłam Pozytywną dyscyplinę, której zostałam certyfikowanym edukatorem. Chciałabym, aby jak najwięcej przedszkoli i szkół stosowało tę metodę w swojej pracy, gdyż łączy ona w sobie skuteczność wychowawczą z poszanowanie godności i szacunkiem dla dziecka.

Moje szkolenia wyróżnia to, że oparte są na moim doświadczeniu i codziennej praktyce. Skuteczność metod wychowawczych, które polecam jest sprawdzona w czasie bieżącej pracy z dziećmi.