Webinar “Staż na stopień nauczyciela dyplomowanego”

Webinar Staż na stopień nauczyciela dyplomowanego Nagranie kursu online z dnia 27 sierpnia 2021 r.
28
sie
85.00 zł
Ten kurs już nie jest dostępny

WEBINAR JEST NAGRANIEM KURSU ONLINE Z DNIA 24 WRZEŚNIA 2021

Kurs przeznaczony jest dla nauczycieli wszystkich szczebli edukacji rozpoczynających staż na stopień nauczyciela dyplomowanego oraz tych, którzy są w trakcie stażu i chcieliby usystematyzować swoją wiedzę. Trwał  około 2,5 godziny.   Nagranie kursu, które będzie na koncie uczestnika przez cały rok szkolny, można oglądać dowolną ilość razy. W materiałach szkoleniowych znajduje się  prezentacja w pdf,  wniosek o podjęcie stażu i  karta monitoringu realizacji planu rozwoju.

Podczas szkolenia omawiam:

  1. Podstawy prawne awansu zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego
  2. Ważne terminy
  3. Powinności i wymagania na stopień nauczyciela dyplomowanego
  4. Sposób opracowania i ewentualnego modyfikowania planu rozwoju
  5. Zadania jakie powinien podjąć nauczyciel w celu spełnienia wymagań
  6. Sposób dokumentowania podejmowanych działań (praktyczne wskazówki)
  7. Najczęściej popełniane przez nauczycieli błędy

 

Szkolenie dostarczy Wam maksimum praktycznej wiedzy i rozwiązań.

Uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończeniu szkolenia (pobierają je z zakładki Moje zaświadczenia – po użyciu przycisku “zakończ szkolenie”).

 

Zawartość kursu

Ogółem: 1 Lekcja Czas: 2 godziny

Instruktor

Moją pasją jest uczenie się i zdobywanie nowych umiejętności oraz dzielenie się wiedzą z innymi. O wartości ludzkiego życia, według mnie, decyduje to, ile daliśmy z siebie innym i jak wpłynęliśmy na to, aby świat i życie ludzi stało się lepsze.

Te wartości zdecydowały o moich życiowych wyborach. Zawsze chciałam być nauczycielką. Po 10 latach pracy z dziećmi zostałam dyrektorem i pełniłam tę funkcję przez 21 lat. Systematycznie podnoszę swoje kwalifikacje i pogłębiam wiedzę. Konsekwencją tej drogi było rozpoczęcie działalności trenerskiej. Jestem też tutorem i mediatorem sądowym. W 2016 roku ukończyłam szkolenie dla ekspertów do spraw awansu zawodowego nauczycieli i zostałam wpisana na na listę ekspertów MEN. Byłam też redaktorką ogólnopolskiego czasopisma dla dyrektorów przedszkoli “Monitor Prawny Dyrektora” Jestem autorką kilkudziesięciu artykułów, które ukazały się w czasopismach kierowanych do dyrektorów przedszkoli. Cały czas poszukuję nowych, skutecznych rozwiązań metodycznych i wychowawczych. Jestem entuzjastką NVC czyli “porozumienia bez przemocy”. Po 30 latach pracy z dziećmi odkryłam Pozytywną dyscyplinę, której zostałam certyfikowanym edukatorem. Chciałabym, aby jak najwięcej przedszkoli i szkół stosowało tę metodę w swojej pracy, gdyż łączy ona w sobie skuteczność wychowawczą z poszanowanie godności i szacunkiem dla dziecka.

Moje szkolenia wyróżnia to, że oparte są na moim doświadczeniu i codziennej praktyce. Skuteczność metod wychowawczych, które polecam jest sprawdzona w czasie bieżącej pracy z dziećmi.