Webinar “Staż na stopień nauczyciela mianowanego”

Webinar Staż na stopień nauczyciela mianowanego Nagranie kursu online z dnia 25 sierpnia (1)
27
sie
85.00 zł
Ten kurs już nie jest dostępny

WEBINAR JEST NAGRANIEM KURSU ONLINE,  KTÓRY ODBYŁ SIĘ 25 SIERPNIA 2021 R

Kurs przeznaczony jest dla nauczycieli wszystkich szczebli edukacji rozpoczynających staż na stopień nauczyciela mianowanego. Trwa około 2,5 godziny.  Wykupione nagranie kursu, które będzie na koncie uczestnika przez cały rok szkolny, można oglądać dowolną ilość razy. Na koncie znajdują się również materiały szkoleniowe (prezentacja w pdf, wniosek o rozpoczęcie stażu, karta monitoringu realizacji planu rozwoju zawodowego), które można wydrukować.

Podczas szkolenia omawiam:

  1. Podstawy prawne awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego
  2. Ważne terminy
  3. Powinności i wymagania na stopień nauczyciela mianowanego
  4. Sposób opracowania i ewentualnego modyfikowania planu rozwoju
  5. Zadania jakie powinien podjąć nauczyciel w celu spełnienia wymagań
  6. Sposób dokumentowania podejmowanych działań (praktyczne wskazówki)
  7. Najczęściej popełniane przez nauczycieli błędy
  8. Czego nauczyciel może oczekiwać od opiekuna stażu i dyrektora

Szkolenie dostarczy Wam maksimum praktycznej wiedzy i rozwiązań.

Uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończeniu szkolenia (pobierają je z zakładki Moje zaświadczenia – po użyciu przycisku “zakończ szkolenie”).

 

Zawartość kursu

Ogółem: 1 Lekcja Czas: 2 godziny

Instruktor

Moją pasją jest uczenie się i zdobywanie nowych umiejętności oraz dzielenie się wiedzą z innymi. O wartości ludzkiego życia, według mnie, decyduje to, ile daliśmy z siebie innym i jak wpłynęliśmy na to, aby świat i życie ludzi stało się lepsze.

Te wartości zdecydowały o moich życiowych wyborach. Zawsze chciałam być nauczycielką. Po 10 latach pracy z dziećmi zostałam dyrektorem i pełniłam tę funkcję przez 21 lat. Systematycznie podnoszę swoje kwalifikacje i pogłębiam wiedzę. Konsekwencją tej drogi było rozpoczęcie działalności trenerskiej. Jestem też tutorem i mediatorem sądowym. W 2016 roku ukończyłam szkolenie dla ekspertów do spraw awansu zawodowego nauczycieli i zostałam wpisana na na listę ekspertów MEN. Byłam też redaktorką ogólnopolskiego czasopisma dla dyrektorów przedszkoli “Monitor Prawny Dyrektora” Jestem autorką kilkudziesięciu artykułów, które ukazały się w czasopismach kierowanych do dyrektorów przedszkoli. Cały czas poszukuję nowych, skutecznych rozwiązań metodycznych i wychowawczych. Jestem entuzjastką NVC czyli “porozumienia bez przemocy”. Po 30 latach pracy z dziećmi odkryłam Pozytywną dyscyplinę, której zostałam certyfikowanym edukatorem. Chciałabym, aby jak najwięcej przedszkoli i szkół stosowało tę metodę w swojej pracy, gdyż łączy ona w sobie skuteczność wychowawczą z poszanowanie godności i szacunkiem dla dziecka.

Moje szkolenia wyróżnia to, że oparte są na moim doświadczeniu i codziennej praktyce. Skuteczność metod wychowawczych, które polecam jest sprawdzona w czasie bieżącej pracy z dziećmi.