Webinar “Zakończenie stażu na stopień nauczyciela mianowanego”

webinar
12
Mar
85.00 zł

Webinar jest nagraniem kursu online, który odbył się 11 marca i trwał  2,5 godziny. Kurs przeznaczony jest dla nauczycieli przedszkoli i wszystkich typów szkół kończących staż na stopień nauczyciela mianowanego w 2021 r.   Nagranie i materiały będą dostępne dla osób, które wykupią  kurs do końca 2021 r.

Tematyka kursu:

 1. Podstawy prawne odbywania stażu i przygotowania dokumentacji dołączanej do wniosku o podjęcie postępowania egzaminacyjnego oraz samego egzaminu;
 2. Omówienie wymagań na stopień nauczyciela mianowanego i przypisania do nich właściwych działań
 3. Wskazówki dotyczące pisania sprawozdania ;
 4. Ważne terminy;
 5. Dokumentacja dołączana do wniosku o podjęcie postępowania egzaminacyjnego;
 6. Przebieg egzaminu;
 7. Jak przygotować prezentację;
 8. Najczęściej zadawane problemy do rozwiązania;
 9. Najczęstsze zadania z użyciem narzędzi multimedialnych;
 10. Najczęściej zadawane pytania z prawa oświatowego i odpowiedzi na nie;
 11. Najczęściej popełniane błędy przez nauczycieli i dyrektorów;
 12. Odpowiedzi  na pytania zadane przez uczestników szkolenia.

 

Uczestnicy kursu generują sobie zaświadczenie poprzez użycie przycisku “zakończ szkolenie”.  Zaświadczenie mozna pobrać z zakładki “Moje zaświadczenia”.  Chętni otrzymują faktury

 

Zawartość kursu

Ogółem: 1 Lekcja
 • kurs
  • Lekcja1.1

O instruktorze

User Avatar Jolanta Wasilewska

Moją pasją jest uczenie się i zdobywanie nowych umiejętności oraz dzielenie się wiedzą z innymi. O wartości ludzkiego życia, według mnie, decyduje to, ile daliśmy z siebie innym i jak wpłynęliśmy na to, aby świat i życie ludzi stało się lepsze.

Te wartości zdecydowały o moich życiowych wyborach. Zawsze chciałam być nauczycielką. Po 10 latach pracy z dziećmi zostałam dyrektorem i pełniłam tę funkcję przez 21 lat. Systematycznie podnoszę swoje kwalifikacje i pogłębiam wiedzę. Konsekwencją tej drogi było rozpoczęcie działalności trenerskiej. Jestem też tutorem i mediatorem sądowym. W 2016 roku ukończyłam szkolenie dla ekspertów do spraw awansu zawodowego nauczycieli i zostałam wpisana na na listę ekspertów MEN. Byłam też redaktorką ogólnopolskiego czasopisma dla dyrektorów przedszkoli “Monitor Prawny Dyrektora” Jestem autorką kilkudziesięciu artykułów, które ukazały się w czasopismach kierowanych do dyrektorów przedszkoli. Cały czas poszukuję nowych, skutecznych rozwiązań metodycznych i wychowawczych. Jestem entuzjastką NVC czyli “porozumienia bez przemocy”. Po 30 latach pracy z dziećmi odkryłam Pozytywną dyscyplinę, której zostałam certyfikowanym edukatorem. Chciałabym, aby jak najwięcej przedszkoli i szkół stosowało tę metodę w swojej pracy, gdyż łączy ona w sobie skuteczność wychowawczą z poszanowanie godności i szacunkiem dla dziecka.

Moje szkolenia wyróżnia to, że oparte są na moim doświadczeniu i codziennej praktyce. Skuteczność metod wychowawczych, które polecam jest sprawdzona w czasie bieżącej pracy z dziećmi.

85.00 zł