Kurs online “Rola i zadania mentora i opiekuna stażu”

Kurs online Współpraca z rodzicami w sytuacjach trudnych-4
25
wrz
95.00 zł

Kurs przeznaczony jest dla mentorów i opiekunów stażu. Jest nagraniem kursu online, który odbył się 17 października.  Trwa 3  godziny. W trakcie szkolenia omawiam:

 1.  Obowiązki mentora  zgodnie z najnowszymi przepisami prawa
 2. Obowiązki opiekuna stażu nauczyciela kontraktowego.
 3.  Dokumentowanie współpracy i przebiegu stażu oraz przygotowania do zawodu nauczyciela
 4. Procedurę przygotowania do zawodu nauczyciela początkującego i rolę mentora w tym procesie
 5. Zasady dokonywania oceny pracy zgodnie z nowymi zasadami
 6. Procedurę uzyskiwania stopnia nauczyciela mianowanego przez nauczycieli posiadający już stopień nauczyciela kontraktowego zgodnie z przepisami przejściowymi.
 7. Zasady udzielania informacji zwrotnej
 8. Dokumenty do pobrania:
  – kontrakt mentora i nauczyciela początkującego
  – kontrakt opiekuna stażu i nauczyciela kontraktowego
  – notatka z rozmowy przed obserwacją zajęcia (wzór)
  – notatka z rozmowy po obserwacji zajęć (wzór)
  – notatka z udzielonego instruktażu (wzór)
  – harmonogram współpracy mentora i nauczyciela początkującego
  – harmonogram współpracy nauczyciela kontraktowego z opiekunem stażu
  -przykładowy opis i analiza zadania “pełnienie funkcji opiekuna stażu/ mentora” do zamieszczenia w sprawozdaniu dla dyrektora i przedstawienia komisji kwalifikacyjnej

Uczestnicy kursu otrzymują zaświadczenie o jego ukończeniu

Aby otrzymać fakturę należy w formularzu zakupu podać  dane do jej wystawienia

Zawartość kursu

Ogółem: 1 Lekcja Czas: 3 godziny

Instruktor

Moją pasją jest uczenie się i zdobywanie nowych umiejętności oraz dzielenie się wiedzą z innymi. O wartości ludzkiego życia, według mnie, decyduje to, ile daliśmy z siebie innym i jak wpłynęliśmy na to, aby świat i życie ludzi stało się lepsze.

Te wartości zdecydowały o moich życiowych wyborach. Zawsze chciałam być nauczycielką. Po 10 latach pracy z dziećmi zostałam dyrektorem i pełniłam tę funkcję przez 21 lat. Systematycznie podnoszę swoje kwalifikacje i pogłębiam wiedzę. Konsekwencją tej drogi było rozpoczęcie działalności trenerskiej. Jestem też tutorem i mediatorem sądowym. W 2016 roku ukończyłam szkolenie dla ekspertów do spraw awansu zawodowego nauczycieli i zostałam wpisana na na listę ekspertów MEN. Byłam też redaktorką ogólnopolskiego czasopisma dla dyrektorów przedszkoli “Monitor Prawny Dyrektora” Jestem autorką kilkudziesięciu artykułów, które ukazały się w czasopismach kierowanych do dyrektorów przedszkoli. Cały czas poszukuję nowych, skutecznych rozwiązań metodycznych i wychowawczych. Jestem entuzjastką NVC czyli “porozumienia bez przemocy”. Po 30 latach pracy z dziećmi odkryłam Pozytywną dyscyplinę, której zostałam certyfikowanym edukatorem. Chciałabym, aby jak najwięcej przedszkoli i szkół stosowało tę metodę w swojej pracy, gdyż łączy ona w sobie skuteczność wychowawczą z poszanowanie godności i szacunkiem dla dziecka.

Moje szkolenia wyróżnia to, że oparte są na moim doświadczeniu i codziennej praktyce. Skuteczność metod wychowawczych, które polecam jest sprawdzona w czasie bieżącej pracy z dziećmi.