Webinar “Konstruowanie programów własnych i innowacji”

desk-600482_1920
31
maj
65.00 zł

 

Kurs przeznaczony jest dla nauczycieli wychowania przedszkolnego i stanowi nagranie szkolenia online trwającego 1,5 godziny

Podczas szkolenia omawiam:

  1. Podstawy prawne dotyczące opracowywania innowacji i programów własnych oraz dopuszczania ich do użytku.
  2. Strukturę programu własnego i innowacji.
  3. Istotę innowacji.
  4. Dobór treści i celów programu własnego i innowacji.
  5. Sposoby ewaluacji programu i innowacji.

Uczestnicy otrzymują zaświadczenia z ukończenia kursu, które generują po odbyciu szkolenia i użyciu przycisku Zakończ szkolenie

 

Zawartość kursu

Ogółem: 2 Lekcje Czas: 2 godziny

Instruktor

Moją pasją jest uczenie się i zdobywanie nowych umiejętności oraz dzielenie się wiedzą z innymi. O wartości ludzkiego życia, według mnie, decyduje to, ile daliśmy z siebie innym i jak wpłynęliśmy na to, aby świat i życie ludzi stało się lepsze.

Te wartości zdecydowały o moich życiowych wyborach. Zawsze chciałam być nauczycielką. Po 10 latach pracy z dziećmi zostałam dyrektorem i pełniłam tę funkcję przez 21 lat. Systematycznie podnoszę swoje kwalifikacje i pogłębiam wiedzę. Konsekwencją tej drogi było rozpoczęcie działalności trenerskiej. Jestem też tutorem i mediatorem sądowym. W 2016 roku ukończyłam szkolenie dla ekspertów do spraw awansu zawodowego nauczycieli i zostałam wpisana na na listę ekspertów MEN. Byłam też redaktorką ogólnopolskiego czasopisma dla dyrektorów przedszkoli “Monitor Prawny Dyrektora” Jestem autorką kilkudziesięciu artykułów, które ukazały się w czasopismach kierowanych do dyrektorów przedszkoli. Cały czas poszukuję nowych, skutecznych rozwiązań metodycznych i wychowawczych. Jestem entuzjastką NVC czyli “porozumienia bez przemocy”. Po 30 latach pracy z dziećmi odkryłam Pozytywną dyscyplinę, której zostałam certyfikowanym edukatorem. Chciałabym, aby jak najwięcej przedszkoli i szkół stosowało tę metodę w swojej pracy, gdyż łączy ona w sobie skuteczność wychowawczą z poszanowanie godności i szacunkiem dla dziecka.

Moje szkolenia wyróżnia to, że oparte są na moim doświadczeniu i codziennej praktyce. Skuteczność metod wychowawczych, które polecam jest sprawdzona w czasie bieżącej pracy z dziećmi.