Webinar “Awans na stopień nauczyciela dyplomowanego wg nowych zasad”

Tekst akapitu-8
08
mar
85.00 zł

Webinar jest nagraniem kursu, który  odbył się 7 marca 2023 r.  Przeznaczony jest dla nauczycieli wszystkich typów szkół, którzy uzyskali stopień awansu nauczyciela mianowanego przed 1 września 2022 r.  i nie rozpoczęli stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego. Kurs można oglądać wielokrotnie.

Podczas kursu omawiam:

  1. Procedurę awansu na stopień nauczyciela dyplomowanego
  2. Wymagania na stopień nauczyciela dyplomowanego
  3. Jakie działania należy podjąć, aby spełnić wymagania
  4. Jak będzie wyglądać ocena pracy nauczyciela w ostatnim roku przed złożeniem wniosku
  5. Jakie dokumenty dołączyć do wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego
  6. Jak będzie wyglądała rozmowa kwalifikacyjna na stopień nauczyciela dyplomowanego
  7. Odpowiadam na pytania uczestników kursOsoby chętne otrzymują fakturę. Zaświadczenie należy wygenerować sobie samemu używając przycisku “Zakończ kurs ” pod filmem. Zaświadczenie pojawi się w zakładce “Moje zaświadczenia”

Zawartość kursu

Ogółem: 1 Lekcja Czas: 2 godziny

Instruktor

Moją pasją jest uczenie się i zdobywanie nowych umiejętności oraz dzielenie się wiedzą z innymi. O wartości ludzkiego życia, według mnie, decyduje to, ile daliśmy z siebie innym i jak wpłynęliśmy na to, aby świat i życie ludzi stało się lepsze.

Te wartości zdecydowały o moich życiowych wyborach. Zawsze chciałam być nauczycielką. Po 10 latach pracy z dziećmi zostałam dyrektorem i pełniłam tę funkcję przez 21 lat. Systematycznie podnoszę swoje kwalifikacje i pogłębiam wiedzę. Konsekwencją tej drogi było rozpoczęcie działalności trenerskiej. Jestem też tutorem i mediatorem sądowym. W 2016 roku ukończyłam szkolenie dla ekspertów do spraw awansu zawodowego nauczycieli i zostałam wpisana na na listę ekspertów MEN. Byłam też redaktorką ogólnopolskiego czasopisma dla dyrektorów przedszkoli “Monitor Prawny Dyrektora” Jestem autorką kilkudziesięciu artykułów, które ukazały się w czasopismach kierowanych do dyrektorów przedszkoli. Cały czas poszukuję nowych, skutecznych rozwiązań metodycznych i wychowawczych. Jestem entuzjastką NVC czyli “porozumienia bez przemocy”. Po 30 latach pracy z dziećmi odkryłam Pozytywną dyscyplinę, której zostałam certyfikowanym edukatorem. Chciałabym, aby jak najwięcej przedszkoli i szkół stosowało tę metodę w swojej pracy, gdyż łączy ona w sobie skuteczność wychowawczą z poszanowanie godności i szacunkiem dla dziecka.

Moje szkolenia wyróżnia to, że oparte są na moim doświadczeniu i codziennej praktyce. Skuteczność metod wychowawczych, które polecam jest sprawdzona w czasie bieżącej pracy z dziećmi.