Webinar “Zakończenie stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego”

Webinar Zakończenie stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego wg dotychczasowych przepisów
13
kwi
95.00 zł

Webinar jest nagraniem kursu, który odbył się 12 kwietnia 2023 r. Jest przeznaczony dla nauczycieli wszystkich szczebli edukacji, którzy rozpoczęli staż wg starych przepisów- składali do dyrektora wniosek, pisali plan rozwoju. Kompleksowo omówione zostały procedury zakończenia stażu w placówce, sposób przygotowania się do rozmowy kwalifikacyjnej i przebieg rozmowy wg dotychczasowych przepisów.

Tematyka szkolenia

 1. Podstawy prawne odbywania stażu i przygotowania dokumentacji dołączanej do wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego oraz rozmowy kwalifikacyjnej,
 2. Omówienie powinności i wymagań na stopień nauczyciela dyplomowanego i właściwego przypisania do nich działań,
 3. Wskazówki dotyczące pisania sprawozdania oraz opisu i analizy,
 4. Ważne terminy,
 5. Dokumentacja dołączana do wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego,
 6. Przebieg rozmowy,
 7. Jak przygotować prezentację jednego z wymagań?
 8. Które wymagania wybrać do opisu i analizy a które do zaprezentowania przed komisją?
 9. Najczęściej zadawane problemy do rozwiązania,
 10. Znajomość których rozporządzeń może się przydać podczas rozmowy,
 11. Najczęściej popełniane błędy przez nauczycieli i dyrektorów.
 12. Odpowiadam na zadawane pytania

 

Uczestnicy samodzielnie generują zaświadczenie używając przycisku “zakończ szkolenie”. Zaświadczenie pojawi się w zakładce Moje zaświadczenia. Na życzenie uczestnik otrzymuje fakturę. Kurs jest dostępny do końca 2023 r. i można go odtwarzać wielokrotnie.

Zawartość kursu

Ogółem: 1 Lekcja

Instruktor

Moją pasją jest uczenie się i zdobywanie nowych umiejętności oraz dzielenie się wiedzą z innymi. O wartości ludzkiego życia, według mnie, decyduje to, ile daliśmy z siebie innym i jak wpłynęliśmy na to, aby świat i życie ludzi stało się lepsze.

Te wartości zdecydowały o moich życiowych wyborach. Zawsze chciałam być nauczycielką. Po 10 latach pracy z dziećmi zostałam dyrektorem i pełniłam tę funkcję przez 21 lat. Systematycznie podnoszę swoje kwalifikacje i pogłębiam wiedzę. Konsekwencją tej drogi było rozpoczęcie działalności trenerskiej. Jestem też tutorem i mediatorem sądowym. W 2016 roku ukończyłam szkolenie dla ekspertów do spraw awansu zawodowego nauczycieli i zostałam wpisana na na listę ekspertów MEN. Byłam też redaktorką ogólnopolskiego czasopisma dla dyrektorów przedszkoli “Monitor Prawny Dyrektora” Jestem autorką kilkudziesięciu artykułów, które ukazały się w czasopismach kierowanych do dyrektorów przedszkoli. Cały czas poszukuję nowych, skutecznych rozwiązań metodycznych i wychowawczych. Jestem entuzjastką NVC czyli “porozumienia bez przemocy”. Po 30 latach pracy z dziećmi odkryłam Pozytywną dyscyplinę, której zostałam certyfikowanym edukatorem. Chciałabym, aby jak najwięcej przedszkoli i szkół stosowało tę metodę w swojej pracy, gdyż łączy ona w sobie skuteczność wychowawczą z poszanowanie godności i szacunkiem dla dziecka.

Moje szkolenia wyróżnia to, że oparte są na moim doświadczeniu i codziennej praktyce. Skuteczność metod wychowawczych, które polecam jest sprawdzona w czasie bieżącej pracy z dziećmi.