Sprawozdanie z planu rozwoju na stopień nauczyciela mianowanego 2023

writing-828911_1920
14
sty
60.00 zł

Ten schemat sprawozdania uwzględnia wymagania zawarte w  rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2020 poz. 2200). Uwzględnia zapisy  ustawy z dnia 5 sierpnia o zmianie ustawy- Karta Nauczyciela i niektórych innych ustaw (Dz.U.2022 poz.1730)
Przeznaczony jest dla osób, które:

  • kończą w tym roku staż (bez względu na to ile czasu trwał)
  • piszą sprawozdanie po każdym roku stażu lub cząstkowe po każdym semestrze

Sprawozdanie zawiera 20 stron przykładów jak opisywać najczęściej podejmowane przez nauczycieli działania oraz efekty tych działań dla nauczyciela i szkoły. Nie jest gotowym sprawozdaniem a przykładowym schematem, który może być inspiracją, ale należy go zmodyfikować zgodnie z własnymi potrzebami i wymaganiami dyrektora.

Zawartość kursu

Ogółem: 1 Lekcja

Instruktor

Moją pasją jest uczenie się i zdobywanie nowych umiejętności oraz dzielenie się wiedzą z innymi. O wartości ludzkiego życia, według mnie, decyduje to, ile daliśmy z siebie innym i jak wpłynęliśmy na to, aby świat i życie ludzi stało się lepsze.

Te wartości zdecydowały o moich życiowych wyborach. Zawsze chciałam być nauczycielką. Po 10 latach pracy z dziećmi zostałam dyrektorem i pełniłam tę funkcję przez 21 lat. Systematycznie podnoszę swoje kwalifikacje i pogłębiam wiedzę. Konsekwencją tej drogi było rozpoczęcie działalności trenerskiej. Jestem też tutorem i mediatorem sądowym. W 2016 roku ukończyłam szkolenie dla ekspertów do spraw awansu zawodowego nauczycieli i zostałam wpisana na na listę ekspertów MEN. Byłam też redaktorką ogólnopolskiego czasopisma dla dyrektorów przedszkoli “Monitor Prawny Dyrektora” Jestem autorką kilkudziesięciu artykułów, które ukazały się w czasopismach kierowanych do dyrektorów przedszkoli. Cały czas poszukuję nowych, skutecznych rozwiązań metodycznych i wychowawczych. Jestem entuzjastką NVC czyli “porozumienia bez przemocy”. Po 30 latach pracy z dziećmi odkryłam Pozytywną dyscyplinę, której zostałam certyfikowanym edukatorem. Chciałabym, aby jak najwięcej przedszkoli i szkół stosowało tę metodę w swojej pracy, gdyż łączy ona w sobie skuteczność wychowawczą z poszanowanie godności i szacunkiem dla dziecka.

Moje szkolenia wyróżnia to, że oparte są na moim doświadczeniu i codziennej praktyce. Skuteczność metod wychowawczych, które polecam jest sprawdzona w czasie bieżącej pracy z dziećmi.