Webinar “Awans zawodowy nauczyciela początkującego”

Kurs online 12 kwietnia 2023-4
05
kwi
85.00 zł

Webinaria jest nagraniem kursu, który  odbył się 4 kwietnia. Przeznaczony jest dla nauczycieli początkujących, a więc tych, którzy rozpoczęli pracę na stanowisku nauczyciela od 1 września 2022 r. lub pracowali wcześniej, ale nie weszli na ścieżkę awansu zawodowego. Omawia nowe zasady awansu obowiązujące od 1 września 2022 r. Nagranie kursu będzie na koncie  uczestnika przez 4 lata. Można je oglądać wielokrotnie

Podczas kursu dowiecie się:

  1. Jak będzie wyglądać Wasza ścieżka awansu
  2. Kiedy i na jakich zasadach będzie dokonywana ocena Waszej pracy
  3. Według jakich kryteriów będziecie oceniani
  4. Jakie zadania podjąć, aby uzyskać jak najwyższą ocenę pracy
  5. Jakie dokumenty trzeba dołączyć do wniosku o podjęcie postępowania egzaminacyjnego
  6. Jak będzie wyglądać egzamin

Osoby biorące udział w kursie generują sobie samodzielnie zaświadczenia. Chętni otrzymują faktury

Zawartość kursu

Ogółem: 1 Lekcja

Instruktor

Moją pasją jest uczenie się i zdobywanie nowych umiejętności oraz dzielenie się wiedzą z innymi. O wartości ludzkiego życia, według mnie, decyduje to, ile daliśmy z siebie innym i jak wpłynęliśmy na to, aby świat i życie ludzi stało się lepsze.

Te wartości zdecydowały o moich życiowych wyborach. Zawsze chciałam być nauczycielką. Po 10 latach pracy z dziećmi zostałam dyrektorem i pełniłam tę funkcję przez 21 lat. Systematycznie podnoszę swoje kwalifikacje i pogłębiam wiedzę. Konsekwencją tej drogi było rozpoczęcie działalności trenerskiej. Jestem też tutorem i mediatorem sądowym. W 2016 roku ukończyłam szkolenie dla ekspertów do spraw awansu zawodowego nauczycieli i zostałam wpisana na na listę ekspertów MEN. Byłam też redaktorką ogólnopolskiego czasopisma dla dyrektorów przedszkoli “Monitor Prawny Dyrektora” Jestem autorką kilkudziesięciu artykułów, które ukazały się w czasopismach kierowanych do dyrektorów przedszkoli. Cały czas poszukuję nowych, skutecznych rozwiązań metodycznych i wychowawczych. Jestem entuzjastką NVC czyli “porozumienia bez przemocy”. Po 30 latach pracy z dziećmi odkryłam Pozytywną dyscyplinę, której zostałam certyfikowanym edukatorem. Chciałabym, aby jak najwięcej przedszkoli i szkół stosowało tę metodę w swojej pracy, gdyż łączy ona w sobie skuteczność wychowawczą z poszanowanie godności i szacunkiem dla dziecka.

Moje szkolenia wyróżnia to, że oparte są na moim doświadczeniu i codziennej praktyce. Skuteczność metod wychowawczych, które polecam jest sprawdzona w czasie bieżącej pracy z dziećmi.