Dokumentacja związana z powołaniem i pracą komisji egzaminacyjnej.

achievement-agreement-arms-1068523
30
maj
120.00 zł

Plik zawiera dokumenty związane z powołaniem i przebiegiem komisji egzaminacyjnej uaktualnione 17 maja 2022 r.:

  1. Wniosek nauczyciela o podjęcie postępowania egzaminacyjnego
  2. Notatka z analizy formalnej dokumentacji dołączonej do wniosku
  3. Zarządzenie o powołaniu komisji
  4. Regulamin pracy komisji
  5. Oświadczenia członków komisji
  6. Pisma zawiadamiające dla członków komisji
  7. Protokół z posiedzenia komisji
  8. Zaświadczenie o zdaniu egzaminu
  9. Akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego

Zawartość kursu

Ogółem: 2 Lekcje Czas: 10 tygodni

Instruktor

Moją pasją jest uczenie się i zdobywanie nowych umiejętności oraz dzielenie się wiedzą z innymi. O wartości ludzkiego życia, według mnie, decyduje to, ile daliśmy z siebie innym i jak wpłynęliśmy na to, aby świat i życie ludzi stało się lepsze.

Te wartości zdecydowały o moich życiowych wyborach. Zawsze chciałam być nauczycielką. Po 10 latach pracy z dziećmi zostałam dyrektorem i pełniłam tę funkcję przez 21 lat. Systematycznie podnoszę swoje kwalifikacje i pogłębiam wiedzę. Konsekwencją tej drogi było rozpoczęcie działalności trenerskiej. Jestem też tutorem i mediatorem sądowym. W 2016 roku ukończyłam szkolenie dla ekspertów do spraw awansu zawodowego nauczycieli i zostałam wpisana na na listę ekspertów MEN. Byłam też redaktorką ogólnopolskiego czasopisma dla dyrektorów przedszkoli “Monitor Prawny Dyrektora” Jestem autorką kilkudziesięciu artykułów, które ukazały się w czasopismach kierowanych do dyrektorów przedszkoli. Cały czas poszukuję nowych, skutecznych rozwiązań metodycznych i wychowawczych. Jestem entuzjastką NVC czyli “porozumienia bez przemocy”. Po 30 latach pracy z dziećmi odkryłam Pozytywną dyscyplinę, której zostałam certyfikowanym edukatorem. Chciałabym, aby jak najwięcej przedszkoli i szkół stosowało tę metodę w swojej pracy, gdyż łączy ona w sobie skuteczność wychowawczą z poszanowanie godności i szacunkiem dla dziecka.

Moje szkolenia wyróżnia to, że oparte są na moim doświadczeniu i codziennej praktyce. Skuteczność metod wychowawczych, które polecam jest sprawdzona w czasie bieżącej pracy z dziećmi.