Ocena pracy nauczyciela od 1 września 2022 r.

woman-3687080_1920
09
sty
150.00 zł

Plik zawiera dokumentację oceny pracy nauczyciela w przedszkolu i szkole zgodną z rozporządzeniem z 25 sierpnia 2022 r. w sprawie oceny pracy nauczycieli.
Zawiera nastepujące dokumenty:
Zarządzenie dyrektora w sprawie wprowadzenia procedury oceny pracy nauczyciela
Procedurę oceny pracy i 13 załączników:

 • wniosek nauczyciela o dokonanie oceny
 • pismo dyrektora informujące o ocenie
 • pismo dyrektora do rady rodziców
 • pismo dyrektora do mentora
 • pismo dyrektora do doradcy metodycznego lub nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego na wniosek nauczyciela
 • pismo dyrektora do doradcy metodycznego lub nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego z inicjatywy dyrektora
 • pismo nauczyciela informujące, które z kryteriów dodatkowych wybrał do oceny
 • pismo dyrektora informujące, które z dodatkowych kryteriów wybrał do oceny
 • kartę punktacji kryteriów
 • arkusz samooceny nauczyciela
 • pismo do nauczyciela informujące o terminie zapoznania z projektem oceny
 • projekt oceny pracy (wzór)
 • karta oceny pracy (wzór)

oraz dodatkowo dokument z przykładowymi zapisami uzasadniającymi  różne oceny pracy do wszystkich kryteriów zawartych w rozporządzeniu (sformułowania odnoszą się do przedszkola, ale po niewielkiej modyfikacji mogą służyć do oceny nauczyciela pracującego w szkole lub placówce)

 

Zawartość kursu

Ogółem: 1 Lekcja

Instruktor

Moją pasją jest uczenie się i zdobywanie nowych umiejętności oraz dzielenie się wiedzą z innymi. O wartości ludzkiego życia, według mnie, decyduje to, ile daliśmy z siebie innym i jak wpłynęliśmy na to, aby świat i życie ludzi stało się lepsze.

Te wartości zdecydowały o moich życiowych wyborach. Zawsze chciałam być nauczycielką. Po 10 latach pracy z dziećmi zostałam dyrektorem i pełniłam tę funkcję przez 21 lat. Systematycznie podnoszę swoje kwalifikacje i pogłębiam wiedzę. Konsekwencją tej drogi było rozpoczęcie działalności trenerskiej. Jestem też tutorem i mediatorem sądowym. W 2016 roku ukończyłam szkolenie dla ekspertów do spraw awansu zawodowego nauczycieli i zostałam wpisana na na listę ekspertów MEN. Byłam też redaktorką ogólnopolskiego czasopisma dla dyrektorów przedszkoli “Monitor Prawny Dyrektora” Jestem autorką kilkudziesięciu artykułów, które ukazały się w czasopismach kierowanych do dyrektorów przedszkoli. Cały czas poszukuję nowych, skutecznych rozwiązań metodycznych i wychowawczych. Jestem entuzjastką NVC czyli “porozumienia bez przemocy”. Po 30 latach pracy z dziećmi odkryłam Pozytywną dyscyplinę, której zostałam certyfikowanym edukatorem. Chciałabym, aby jak najwięcej przedszkoli i szkół stosowało tę metodę w swojej pracy, gdyż łączy ona w sobie skuteczność wychowawczą z poszanowanie godności i szacunkiem dla dziecka.

Moje szkolenia wyróżnia to, że oparte są na moim doświadczeniu i codziennej praktyce. Skuteczność metod wychowawczych, które polecam jest sprawdzona w czasie bieżącej pracy z dziećmi.