Dokumentacja dyrektora związana z zakończeniem stażu, powołaniem i przebiegiem komisji kwalifikacyjnej

garlic-4220159_1920
20
sie
90.00 zł
Ten kurs już nie jest dostępny

Dokumentacja została opracowana w oparciu o przepisy wchodzące w życie 1 września 2019 r. Zawiera wszystkie dokumenty związane z zakończeniem stażu przez nauczyciela stażystę oraz powołaniem i pracą komisji. Są to następujące dokumenty:

 1. Ocena dorobku zawodowego
 2. Zaświadczenie dyrektora
 3. Pismo do Rady Rodziców
 4. Wniosek nauczyciela o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego
 5. Notatka z analizy formalnej wniosku
 6. Pismo wzywające do usunięcia braków formalnych
 7. Zarządzenie dyrektora w sprawie powołania komisji
 8. Pismo informujące nauczyciela o terminie posiedzeniu komisji
 9. Pismo informujące opiekuna stażu i nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego o posiedzeniu komisji
 10. Pismo do Kuratorium
 11. Pismo do organu prowadzącego
 12. Procedura postępowania kwalifikacyjnego
 13. Zarządzenie do procedury
 14. Regulamin pracy komisji kwalifikacyjnej
 15. Zarządzenie dyrektora wprowadzające regulamin
 16. Protokół z posiedzenia komisji kwalifikacyjnej
 17. Oświadczenia członków komisji
 18. Zaświadczenie o uzyskaniu akceptacji komisji
 19. Akt nadania stopnia nauczyciela kontraktowego

Zawartość kursu

Ogółem: 3 Lekcje Czas: 10 dni

Instruktor

Moją pasją jest uczenie się i zdobywanie nowych umiejętności oraz dzielenie się wiedzą z innymi. O wartości ludzkiego życia, według mnie, decyduje to, ile daliśmy z siebie innym i jak wpłynęliśmy na to, aby świat i życie ludzi stało się lepsze.

Te wartości zdecydowały o moich życiowych wyborach. Zawsze chciałam być nauczycielką. Po 10 latach pracy z dziećmi zostałam dyrektorem i pełniłam tę funkcję przez 21 lat. Systematycznie podnoszę swoje kwalifikacje i pogłębiam wiedzę. Konsekwencją tej drogi było rozpoczęcie działalności trenerskiej. Jestem też tutorem i mediatorem sądowym. W 2016 roku ukończyłam szkolenie dla ekspertów do spraw awansu zawodowego nauczycieli i zostałam wpisana na na listę ekspertów MEN. Byłam też redaktorką ogólnopolskiego czasopisma dla dyrektorów przedszkoli “Monitor Prawny Dyrektora” Jestem autorką kilkudziesięciu artykułów, które ukazały się w czasopismach kierowanych do dyrektorów przedszkoli. Cały czas poszukuję nowych, skutecznych rozwiązań metodycznych i wychowawczych. Jestem entuzjastką NVC czyli “porozumienia bez przemocy”. Po 30 latach pracy z dziećmi odkryłam Pozytywną dyscyplinę, której zostałam certyfikowanym edukatorem. Chciałabym, aby jak najwięcej przedszkoli i szkół stosowało tę metodę w swojej pracy, gdyż łączy ona w sobie skuteczność wychowawczą z poszanowanie godności i szacunkiem dla dziecka.

Moje szkolenia wyróżnia to, że oparte są na moim doświadczeniu i codziennej praktyce. Skuteczność metod wychowawczych, które polecam jest sprawdzona w czasie bieżącej pracy z dziećmi.