Dokumenty do monitorowania nowej podstawy programowej

businessman-3300907_1920
10
Lip
50.00 zł

Plik zawiera 9 arkuszy monitoringu nowej podstawy programowej wychowania przedszkolnego uwzględniające wszystkie aspekty monitorowania.

Plik zawiera dokumenty Word:

 • Arkusz analizy planu pracy wychowawczo-dydaktycznej
 • Arkusz kontroli dokumentacji wstpnej diagnozy pedagogicznej
 • Arkusz kontroli sal zajęć
 • Arkusz monitoringu warunków i sposobu realizacji podstawy programowej
 • Arkusz monitoringu ramowego rozkładu dnia
 • Arkusz monitoringu realizacji wniosków z obserwacji pedagogicznych
 • Arkusz obserwacji diagnozującej
 • Arkusz obserwacji kontrolno oceniającej
 • Schemat planu pracy

Zawartość kursu

Ogółem: 1 Lekcja
 • Dokumenty do pobrania
  • Lekcja1.1

O instruktorze

User Avatar Jolanta Wasilewska

Moją pasją jest uczenie się i zdobywanie nowych umiejętności oraz dzielenie się wiedzą z innymi. O wartości ludzkiego życia, według mnie, decyduje to, ile daliśmy z siebie innym i jak wpłynęliśmy na to, aby świat i życie ludzi stało się lepsze.

Te wartości zdecydowały o moich życiowych wyborach. Zawsze chciałam być nauczycielką. Po 10 latach pracy z dziećmi zostałam dyrektorem i pełniłam tę funkcję przez 21 lat. Systematycznie podnoszę swoje kwalifikacje i pogłębiam wiedzę. Konsekwencją tej drogi było rozpoczęcie działalności trenerskiej. Jestem też tutorem i mediatorem sądowym. W 2016 roku ukończyłam szkolenie dla ekspertów do spraw awansu zawodowego nauczycieli i zostałam wpisana na na listę ekspertów MEN. Byłam też redaktorką ogólnopolskiego czasopisma dla dyrektorów przedszkoli “Monitor Prawny Dyrektora” Jestem autorką kilkudziesięciu artykułów, które ukazały się w czasopismach kierowanych do dyrektorów przedszkoli. Cały czas poszukuję nowych, skutecznych rozwiązań metodycznych i wychowawczych. Jestem entuzjastką NVC czyli “porozumienia bez przemocy”. Po 30 latach pracy z dziećmi odkryłam Pozytywną dyscyplinę, której zostałam certyfikowanym edukatorem. Chciałabym, aby jak najwięcej przedszkoli i szkół stosowało tę metodę w swojej pracy, gdyż łączy ona w sobie skuteczność wychowawczą z poszanowanie godności i szacunkiem dla dziecka.

Moje szkolenia wyróżnia to, że oparte są na moim doświadczeniu i codziennej praktyce. Skuteczność metod wychowawczych, które polecam jest sprawdzona w czasie bieżącej pracy z dziećmi.

50.00 zł

Plik zawiera dokumenty Word:

 • Arkusz analizy planu pracy wychowawczo-dydaktycznej
 • Arkusz kontroli dokumentacji wstpnej diagnozy pedagogicznej
 • Arkusz kontroli sal zajęć
 • Arkusz monitoringu warunków i sposobu realizacji podstawy programowej
 • Arkusz monitoringu ramowego rozkładu dnia
 • Arkusz monitoringu realizacji wniosków z obserwacji pedagogicznych
 • Arkusz obserwacji diagnozującej
 • Arkusz obserwacji kontrolno oceniającej
 • Schemat planu pracy