Innowacja “Pozytywny Przedszkolak”

kindergarten-2204239_1920
20
paź
120.00 zł

Innowacja przeznaczona jest dla dzieci w wieku 3-6 lat uczęszczających do przedszkola. Oparta jest na założeniach Pozytywnej Dyscypliny. Zawiera 33 strony.

Spis treści:

  1. Wstęp…………………………………………………………………………………………………………3
  2. Założenia teoretyczne…………………………………………………………………………………5
  3. Sposoby realizacji
  • Cele………………………………………………………………………………………………..17
  • Treści programowe…………………………………………………………………………18
  • Metody i formy realizacji………………………………………………………………..28
  1. Działania skierowane do rodziców……………………………………………………………..30
  2. Ewaluacja innowacji…………………………………………………………………………………..31
  3. Literatura………………………………………………………………………………………………..…33

Treści podzielone są na poszczególne grupy wiekowe

Innowację można realizować za zgodą autorek. Warunkiem uzyskania zgody jest ukończenie kursu Pozytywna Dyscyplina w grupie i klasie w formie stacjonarnej lub online. Na stronie www. lepszastrona.edu.pl znajdują się webinary “Wstęp do Pozytywnej Dyscypliny” i “Narzędzia Pozytywnej Dyscypliny”. Aby uzyskać zgodę na realizację innowacji trzeba ukończyć oba szkolenia. Scan zgody zostanie przesłany na adres mailowy osoby, która zwróci się o jej wyrażenie  i prześle scan zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

Zawartość kursu

Ogółem: 1 Lekcja Czas: 1 tydzień

Instruktor

Moją pasją jest uczenie się i zdobywanie nowych umiejętności oraz dzielenie się wiedzą z innymi. O wartości ludzkiego życia, według mnie, decyduje to, ile daliśmy z siebie innym i jak wpłynęliśmy na to, aby świat i życie ludzi stało się lepsze.

Te wartości zdecydowały o moich życiowych wyborach. Zawsze chciałam być nauczycielką. Po 10 latach pracy z dziećmi zostałam dyrektorem i pełniłam tę funkcję przez 21 lat. Systematycznie podnoszę swoje kwalifikacje i pogłębiam wiedzę. Konsekwencją tej drogi było rozpoczęcie działalności trenerskiej. Jestem też tutorem i mediatorem sądowym. W 2016 roku ukończyłam szkolenie dla ekspertów do spraw awansu zawodowego nauczycieli i zostałam wpisana na na listę ekspertów MEN. Byłam też redaktorką ogólnopolskiego czasopisma dla dyrektorów przedszkoli “Monitor Prawny Dyrektora” Jestem autorką kilkudziesięciu artykułów, które ukazały się w czasopismach kierowanych do dyrektorów przedszkoli. Cały czas poszukuję nowych, skutecznych rozwiązań metodycznych i wychowawczych. Jestem entuzjastką NVC czyli “porozumienia bez przemocy”. Po 30 latach pracy z dziećmi odkryłam Pozytywną dyscyplinę, której zostałam certyfikowanym edukatorem. Chciałabym, aby jak najwięcej przedszkoli i szkół stosowało tę metodę w swojej pracy, gdyż łączy ona w sobie skuteczność wychowawczą z poszanowanie godności i szacunkiem dla dziecka.

Moje szkolenia wyróżnia to, że oparte są na moim doświadczeniu i codziennej praktyce. Skuteczność metod wychowawczych, które polecam jest sprawdzona w czasie bieżącej pracy z dziećmi.