Kontrola zarządcza w przedszkolu

analytics-2697949_1920
11
lis
130.00 zł

Dokumentacja kontroli zarządczej dla przedszkola publicznego zawiera:

 1. Informacje ogólne na temat systemu kontroli zarządczej , podstaw prawnych oraz sposobu sprawowania przez dyrektora
 2. Zarządzenie w sprawie wprowadzenie Systemu Kontroli Zarządczej
 3. System Kontroli Zarządczej (Zał. Nr 1 do zarządzenia)
 4. Plan działalności przedszkola w zakresie zadań organizacyjnych (zał. nr 1 do SKZ)
 5. Plan działalności przedszkola w zakresie zadań wychowawczo-dydaktyczno-opiekuńczych (zał. nr 2 do SKZ)
 6. Rejestr ryzyka do zadań organizacyjnych (zał. nr 4 do SKZ)
 7. Sprawozdanie z wykonania zadań (zał. nr 3 do SKZ)
 8. Rejestr ryzyka do zadań wychowawczo-dydaktyczno-opiekuńczych (Zał. nr 5 do SKZ)
 9. Kwestionariusz samooceny SKZ (zał. nr 6 do SKZ)
 10. Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
 11. Plan działalności przedszkola w zakresie zadań organizacyjnych na rok 2020 (wypełniony)
 12. Plan działalności przedszkola w zakresie działań wychowawczo- dydaktyczno-opiekuńczych na rok 2019/2020 (wypełniony)
 13. Rejestr ryzyka do zadań organizacyjnych na rok 2020 (wypełniony)
 14. Rejestr ryzyka do zadań wychowawczo-dydaktyczno-opiekuńczych na rok 2019/2020 (wypełniony)
 15. Sprawozdania właścicieli ryzyka (wypełnione, właściciele wpisują osiągnięty miernik do 15 lipca)
 16. Plan kontroli wewnętrznej na rok 2020 (wypełniony)
 17. Arkusze kontroli pracowników obsługi (wzory)
 18. Zarządzenie w sprawie wprowadzenie kodeksu etyki
 19. Kodeks etyki nauczycieli (zał. nr 1 do zarządzenia)
 20. Kodeks etyki pracowników obsługi (zał. nr 2 do zarządzenia)
 21. Oświadczenie o zapoznaniu się z kodeksem etyki (zał. nr 3 do zarządzenia)
 22. Zarządzenie w sprawie powołania zespołu do spraw kontroli zarządczej
 23. Czynniki ryzyka (zał. nr 1)
 24. Informacja na temat wystąpienia ryzyka
 25. Kwestionariusz ankiety dla nauczycieli
 26. Kwestionariusz ankiety dla pracowników obsługi

Zawartość kursu

Ogółem: 2 Lekcje Czas: 1 dzień

Instruktor

Moją pasją jest uczenie się i zdobywanie nowych umiejętności oraz dzielenie się wiedzą z innymi. O wartości ludzkiego życia, według mnie, decyduje to, ile daliśmy z siebie innym i jak wpłynęliśmy na to, aby świat i życie ludzi stało się lepsze.

Te wartości zdecydowały o moich życiowych wyborach. Zawsze chciałam być nauczycielką. Po 10 latach pracy z dziećmi zostałam dyrektorem i pełniłam tę funkcję przez 21 lat. Systematycznie podnoszę swoje kwalifikacje i pogłębiam wiedzę. Konsekwencją tej drogi było rozpoczęcie działalności trenerskiej. Jestem też tutorem i mediatorem sądowym. W 2016 roku ukończyłam szkolenie dla ekspertów do spraw awansu zawodowego nauczycieli i zostałam wpisana na na listę ekspertów MEN. Byłam też redaktorką ogólnopolskiego czasopisma dla dyrektorów przedszkoli “Monitor Prawny Dyrektora” Jestem autorką kilkudziesięciu artykułów, które ukazały się w czasopismach kierowanych do dyrektorów przedszkoli. Cały czas poszukuję nowych, skutecznych rozwiązań metodycznych i wychowawczych. Jestem entuzjastką NVC czyli “porozumienia bez przemocy”. Po 30 latach pracy z dziećmi odkryłam Pozytywną dyscyplinę, której zostałam certyfikowanym edukatorem. Chciałabym, aby jak najwięcej przedszkoli i szkół stosowało tę metodę w swojej pracy, gdyż łączy ona w sobie skuteczność wychowawczą z poszanowanie godności i szacunkiem dla dziecka.

Moje szkolenia wyróżnia to, że oparte są na moim doświadczeniu i codziennej praktyce. Skuteczność metod wychowawczych, które polecam jest sprawdzona w czasie bieżącej pracy z dziećmi.