Plan nadzoru pedagogicznego dyrektora przedszkola na rok szkolny 2019/2020

analytics-2697949_1920
10
Lip
35.00 zł

Plik zawiera plan nadzoru uwzględniający kierunki polityki oświatowej państwa oraz zmiany w prawie oraz dwa arkusze monitoringu  w zakresie stwarzania przez nauczyciela  warunków do aktywnego i pełnego uczestnictwa dzieci w życiu przedszkola i najbliższego środowiska. Plik jest przeznaczony w szczególności dla tych dyrektorów którzy zakupili narzędzia nadzoru – stanowi uaktualnienie i uzupełnienie nadzoru. Osobom , które nie kupowały wcześniej “Narzędzi nadzoru” polecam plik zawierający wszystkie niezbędne narzędzia do realizacji planu nadzoru

Plik zawiera dokumenty Word:

  • Arkusz monitoringu w zakresie stwarzania przez nauczyciela  warunków do aktywnego i pełnego uczestnictwa dzieci w życiu przedszkola i najbliższego środowiska.
  • Karta monitoringu uczestnictwa dzieci w życiu przedszkola i najbliższego środowiska
  • Plan nadzoru na rok szkolny 2019/2020

Zawartość kursu

Ogółem: 1 Lekcja

Instruktor

Jolanta Wasilewska

Moją pasją jest uczenie się i zdobywanie nowych umiejętności oraz dzielenie się wiedzą z innymi. O wartości ludzkiego życia, według mnie, decyduje to, ile daliśmy z siebie innym i jak wpłynęliśmy na to, aby świat i życie ludzi stało się lepsze.

Te wartości zdecydowały o moich życiowych wyborach. Zawsze chciałam być nauczycielką. Po 10 latach pracy z dziećmi zostałam dyrektorem i pełniłam tę funkcję przez 21 lat. Systematycznie podnoszę swoje kwalifikacje i pogłębiam wiedzę. Konsekwencją tej drogi było rozpoczęcie działalności trenerskiej. Jestem też tutorem i mediatorem sądowym. W 2016 roku ukończyłam szkolenie dla ekspertów do spraw awansu zawodowego nauczycieli i zostałam wpisana na na listę ekspertów MEN. Byłam też redaktorką ogólnopolskiego czasopisma dla dyrektorów przedszkoli “Monitor Prawny Dyrektora” Jestem autorką kilkudziesięciu artykułów, które ukazały się w czasopismach kierowanych do dyrektorów przedszkoli. Cały czas poszukuję nowych, skutecznych rozwiązań metodycznych i wychowawczych. Jestem entuzjastką NVC czyli “porozumienia bez przemocy”. Po 30 latach pracy z dziećmi odkryłam Pozytywną dyscyplinę, której zostałam certyfikowanym edukatorem. Chciałabym, aby jak najwięcej przedszkoli i szkół stosowało tę metodę w swojej pracy, gdyż łączy ona w sobie skuteczność wychowawczą z poszanowanie godności i szacunkiem dla dziecka.

Moje szkolenia wyróżnia to, że oparte są na moim doświadczeniu i codziennej praktyce. Skuteczność metod wychowawczych, które polecam jest sprawdzona w czasie bieżącej pracy z dziećmi.

35.00 zł

Plik zawiera plan nadzoru uwzględniający kierunki polityki oświatowej państwa oraz zmiany w prawie (RODO) oraz arkusz analizy programów własnych i arkusz kontroli przestrzegania zasad przetwarzania danych osobowych. plik jest przeznaczony w szczególności dla tych dyrektorów którzy w ubiegłym roku zakupili narzędzia nadzoru - stanowi uaktualnienie i uzupełnienie nadzoru.