Prawo oświatowe dla nauczyciela zdającego egzamin – pytania i odpowiedzi 2019