Projekt ewaluacji wymagania – kształtowane są postawy i respektowane normy