Konstruowanie programów własnych i opracowywanie innowacji