Planowanie pracy w sposób gwarantujący realizację podstawy programowej

book-1986286_1920
01
gru
45.00 zł
Ten kurs już nie jest dostępny

Treści :

  1. Omówienie zapisów w podstawie programowej
  2. Wyjaśnienie różnic w warunkach i sposobach realizacji podstawy programowej
  3. Przepisy regulujące opracowywanie ramowych rozkładów dnia.
  4. Przykładowe ramowe rozkłady dnia uwzględniające nowe warunki i sposób realizacji podstawy programowej dla dzieci w każdym wieku.
  5. Podstawy prawne planowania pracy z dziećmi.
  6. Tygodniowy rozkład zajęć w poszczególnych grupach wiekowych
  7. Schemat planu miesięcznego uwzględniającego cztery obszary rozwoju dziecka
  8. Wskazówki metodyczne dotyczące planowania pracy z zakresu wszystkich aktywności.
  9. Planowanie w sposób umożliwiający rozwój kluczowych kompetencji dzieci.
  10. Przykładowe wpisy do dziennika zgodne z nową podstawą programową.

Instruktor

Moją pasją jest uczenie się i zdobywanie nowych umiejętności oraz dzielenie się wiedzą z innymi. O wartości ludzkiego życia, według mnie, decyduje to, ile daliśmy z siebie innym i jak wpłynęliśmy na to, aby świat i życie ludzi stało się lepsze.

Te wartości zdecydowały o moich życiowych wyborach. Zawsze chciałam być nauczycielką. Po 10 latach pracy z dziećmi zostałam dyrektorem i pełniłam tę funkcję przez 21 lat. Systematycznie podnoszę swoje kwalifikacje i pogłębiam wiedzę. Konsekwencją tej drogi było rozpoczęcie działalności trenerskiej. Jestem też tutorem i mediatorem sądowym. W 2016 roku ukończyłam szkolenie dla ekspertów do spraw awansu zawodowego nauczycieli i zostałam wpisana na na listę ekspertów MEN. Byłam też redaktorką ogólnopolskiego czasopisma dla dyrektorów przedszkoli “Monitor Prawny Dyrektora” Jestem autorką kilkudziesięciu artykułów, które ukazały się w czasopismach kierowanych do dyrektorów przedszkoli. Cały czas poszukuję nowych, skutecznych rozwiązań metodycznych i wychowawczych. Jestem entuzjastką NVC czyli “porozumienia bez przemocy”. Po 30 latach pracy z dziećmi odkryłam Pozytywną dyscyplinę, której zostałam certyfikowanym edukatorem. Chciałabym, aby jak najwięcej przedszkoli i szkół stosowało tę metodę w swojej pracy, gdyż łączy ona w sobie skuteczność wychowawczą z poszanowanie godności i szacunkiem dla dziecka.

Moje szkolenia wyróżnia to, że oparte są na moim doświadczeniu i codziennej praktyce. Skuteczność metod wychowawczych, które polecam jest sprawdzona w czasie bieżącej pracy z dziećmi.