Skuteczne sposoby wzmacniania motywacji wewnętrznej u dzieci

baby-blond-hair-child-1296146
02
gru
45.00 zł

Treści szkolenia:

 1. Rodzaje motywacji
 2. Behawioryzm i jego założenia
 3. Odkrycie motywacji wewnętrznej
 4. Motywacja wewnętrzna a nagrody
 5. Wewnętrzny system nagrody
 6. Zadania aktywujące wewnętrzny system nagrody
 7. Historyczne uwarunkowania motywacji
 8. Dwa typy motywowania za pomocą nagród
 9. Motywowanie ze względu na rodzaj zadania (kreatywne, rutynowe)
 10. Cechy dobrej pochwały
 11. Charakterystyka motywującego środowiska
 12. Wychowanie warunkowe a bezwarunkowe
 13. Przyczyny trudnych zachowań dzieci
 14. 13 zasad przewodnich w wychowaniu wg Alfiego Kohna

Zawartość kursu

Ogółem: 3 Lekcje

Instruktor

Moją pasją jest uczenie się i zdobywanie nowych umiejętności oraz dzielenie się wiedzą z innymi. O wartości ludzkiego życia, według mnie, decyduje to, ile daliśmy z siebie innym i jak wpłynęliśmy na to, aby świat i życie ludzi stało się lepsze.

Te wartości zdecydowały o moich życiowych wyborach. Zawsze chciałam być nauczycielką. Po 10 latach pracy z dziećmi zostałam dyrektorem i pełniłam tę funkcję przez 21 lat. Systematycznie podnoszę swoje kwalifikacje i pogłębiam wiedzę. Konsekwencją tej drogi było rozpoczęcie działalności trenerskiej. Jestem też tutorem i mediatorem sądowym. W 2016 roku ukończyłam szkolenie dla ekspertów do spraw awansu zawodowego nauczycieli i zostałam wpisana na na listę ekspertów MEN. Byłam też redaktorką ogólnopolskiego czasopisma dla dyrektorów przedszkoli “Monitor Prawny Dyrektora” Jestem autorką kilkudziesięciu artykułów, które ukazały się w czasopismach kierowanych do dyrektorów przedszkoli. Cały czas poszukuję nowych, skutecznych rozwiązań metodycznych i wychowawczych. Jestem entuzjastką NVC czyli “porozumienia bez przemocy”. Po 30 latach pracy z dziećmi odkryłam Pozytywną dyscyplinę, której zostałam certyfikowanym edukatorem. Chciałabym, aby jak najwięcej przedszkoli i szkół stosowało tę metodę w swojej pracy, gdyż łączy ona w sobie skuteczność wychowawczą z poszanowanie godności i szacunkiem dla dziecka.

Moje szkolenia wyróżnia to, że oparte są na moim doświadczeniu i codziennej praktyce. Skuteczność metod wychowawczych, które polecam jest sprawdzona w czasie bieżącej pracy z dziećmi.