Staż na stopień nauczyciela mianowanego

mediacje
04
Gru
65.00 zł

Kurs przeznaczony jest dla nauczycieli wszystkich rodzajów placówek.
Zawiera opis:

 • przebiegu stażu na stopień nauczyciela mianowanego od września 2020 r.
 • wymagań na stopień nauczyciela mianowanego,
 • sposobu opracowywania planu rozwoju zawodowego,
 • dokumentacji załączanej do wniosku o podjęcie postępowania egzaminacyjnego,
 • przebiegu egzaminu.

Do szkolenia dołączone są dokumenty  zawierające:

 •  wniosek o rozpoczęcie stażu,
 • kontrakt z opiekunem stażu,
 • plan rozwoju na stopień nauczyciela mianowanego

Po zakończeniu kursu uczestnik pobiera zaświadczenia o jego ukończeniu.

Na życzenie wyrażone w formularzu zakupu wystawiana jest faktura.

Zawartość kursu

Ogółem: 3 Lekcje
 • Kurs  0/3

  • Lekcja1.1
  • Lekcja1.2
  • Lekcja1.3

Instruktor

Jolanta Wasilewska

Moją pasją jest uczenie się i zdobywanie nowych umiejętności oraz dzielenie się wiedzą z innymi. O wartości ludzkiego życia, według mnie, decyduje to, ile daliśmy z siebie innym i jak wpłynęliśmy na to, aby świat i życie ludzi stało się lepsze.

Te wartości zdecydowały o moich życiowych wyborach. Zawsze chciałam być nauczycielką. Po 10 latach pracy z dziećmi zostałam dyrektorem i pełniłam tę funkcję przez 21 lat. Systematycznie podnoszę swoje kwalifikacje i pogłębiam wiedzę. Konsekwencją tej drogi było rozpoczęcie działalności trenerskiej. Jestem też tutorem i mediatorem sądowym. W 2016 roku ukończyłam szkolenie dla ekspertów do spraw awansu zawodowego nauczycieli i zostałam wpisana na na listę ekspertów MEN. Byłam też redaktorką ogólnopolskiego czasopisma dla dyrektorów przedszkoli “Monitor Prawny Dyrektora” Jestem autorką kilkudziesięciu artykułów, które ukazały się w czasopismach kierowanych do dyrektorów przedszkoli. Cały czas poszukuję nowych, skutecznych rozwiązań metodycznych i wychowawczych. Jestem entuzjastką NVC czyli “porozumienia bez przemocy”. Po 30 latach pracy z dziećmi odkryłam Pozytywną dyscyplinę, której zostałam certyfikowanym edukatorem. Chciałabym, aby jak najwięcej przedszkoli i szkół stosowało tę metodę w swojej pracy, gdyż łączy ona w sobie skuteczność wychowawczą z poszanowanie godności i szacunkiem dla dziecka.

Moje szkolenia wyróżnia to, że oparte są na moim doświadczeniu i codziennej praktyce. Skuteczność metod wychowawczych, które polecam jest sprawdzona w czasie bieżącej pracy z dziećmi.

65.00 zł