Staż na stopień nauczyciela mianowanego od 1 września 2019 r.