Webinar “Agresywne zachowania dzieci – jak im zapobiegać i radzić sobie z nimi”

Kurs online Współpraca z rodzicami w sytuacjach trudnych
22
lis
55.00 zł

Webinar jest nagraniem kursu online, który odbył się 17 listopada. Trwa 2 h i jest przeznaczony dla nauczycieli przedszkola.

Treści kursu

  1. Rodzaje agresji
  2. Przyczyny agresji w wieku przedszkolnym
  3. Sposoby zapobiegania agresywnym zachowaniom dzieci – strategie postępowania, zabawy, sytuacje edukacyjne
  4. Sposoby radzenia sobie z agrsesywnymi zachowaniami dzieci

Zaświadczenie o ukończeniu webinaru trzeba wygenerować sobie samodzielnie używając przycisku zakończ szkolenie. Zaświadczenie pojawia się w zakłądce “Moje zaświadczenia”

Zawartość kursu

Ogółem: 1 Lekcja Czas: 2 godziny

Instruktor

Moją pasją jest uczenie się i zdobywanie nowych umiejętności oraz dzielenie się wiedzą z innymi. O wartości ludzkiego życia, według mnie, decyduje to, ile daliśmy z siebie innym i jak wpłynęliśmy na to, aby świat i życie ludzi stało się lepsze.

Te wartości zdecydowały o moich życiowych wyborach. Zawsze chciałam być nauczycielką. Po 10 latach pracy z dziećmi zostałam dyrektorem i pełniłam tę funkcję przez 21 lat. Systematycznie podnoszę swoje kwalifikacje i pogłębiam wiedzę. Konsekwencją tej drogi było rozpoczęcie działalności trenerskiej. Jestem też tutorem i mediatorem sądowym. W 2016 roku ukończyłam szkolenie dla ekspertów do spraw awansu zawodowego nauczycieli i zostałam wpisana na na listę ekspertów MEN. Byłam też redaktorką ogólnopolskiego czasopisma dla dyrektorów przedszkoli “Monitor Prawny Dyrektora” Jestem autorką kilkudziesięciu artykułów, które ukazały się w czasopismach kierowanych do dyrektorów przedszkoli. Cały czas poszukuję nowych, skutecznych rozwiązań metodycznych i wychowawczych. Jestem entuzjastką NVC czyli “porozumienia bez przemocy”. Po 30 latach pracy z dziećmi odkryłam Pozytywną dyscyplinę, której zostałam certyfikowanym edukatorem. Chciałabym, aby jak najwięcej przedszkoli i szkół stosowało tę metodę w swojej pracy, gdyż łączy ona w sobie skuteczność wychowawczą z poszanowanie godności i szacunkiem dla dziecka.

Moje szkolenia wyróżnia to, że oparte są na moim doświadczeniu i codziennej praktyce. Skuteczność metod wychowawczych, które polecam jest sprawdzona w czasie bieżącej pracy z dziećmi.