Wideo Szkolenie On-line – Zakończenie stażu na stopień nauczyciela mianowanego i przygotowanie do egzaminu

webinar
13
Mar
65.00 zł

This course is out of stock

Termin: 20 marca
Czas trwania: 18.00- 20.00

Szkolenie kupuje się wkładając do koszyka – tak jak wszystkie szkolenia. W dniu i o godzinie rozpoczęcia   szkolenia można się zalogować na stronie i wejść w szkolenie. Otworzy się okno wideo. Każda osoba, która zapłaci za szkolenie otrzyma link. Można rozpocząć udział w szkoleniu również klikając w dniu i o godzinie szkolenia w link. Po zakupieniu szkolenia można pobrać od razu schemat sprawozdanie dołączonego do szkolenia. Polecam wydrukowanie prezentacji przed szkoleniem, aby robić sobie notatki. Pytania można przesłać przed szkoleniem lub zadawać w trakcie szkolenia.

W czasie szkolenia omówię:

 1. Podstawy prawne odbywania stażu i przygotowania dokumentacji dołączanej do wniosku o podjęcie postępowania egzaminacyjnego oraz samego egzaminu;
 2. Wymagania “stare ” i “nowe”;
 3. Wskazówki dotyczące pisania sprawozdania;
 4. Ważne terminy;
 5. Dokumentację dołączaną do wniosku o podjęcie postępowania egzaminacyjnego;
 6. Przebieg egzaminu;
 7. Jak przygotować prezentację;
 8. Najczęściej zadawane problemy do rozwiązania;
 9. Najczęstsze zadania z użyciem narzędzi multimedialnych;
 10. Najczęściej zadawane pytania z prawa oświatowego i odpowiedzi na nie;
 11. Najczęściej popełniane błędy przez nauczycieli i dyrektorów;
 12. Odpowiem na zadawane pytania.

Uczestnicy szkolenia będą mogli pobrać materiały szkoleniowe:

 1. Prezentację przygotowaną w wersji do domowego druku
 2. Przykładowy schemat sprawozdania

 

Zawartość kursu

Ogółem: 2 Lekcje

Instruktor

Jolanta Wasilewska

Moją pasją jest uczenie się i zdobywanie nowych umiejętności oraz dzielenie się wiedzą z innymi. O wartości ludzkiego życia, według mnie, decyduje to, ile daliśmy z siebie innym i jak wpłynęliśmy na to, aby świat i życie ludzi stało się lepsze.

Te wartości zdecydowały o moich życiowych wyborach. Zawsze chciałam być nauczycielką. Po 10 latach pracy z dziećmi zostałam dyrektorem i pełniłam tę funkcję przez 21 lat. Systematycznie podnoszę swoje kwalifikacje i pogłębiam wiedzę. Konsekwencją tej drogi było rozpoczęcie działalności trenerskiej. Jestem też tutorem i mediatorem sądowym. W 2016 roku ukończyłam szkolenie dla ekspertów do spraw awansu zawodowego nauczycieli i zostałam wpisana na na listę ekspertów MEN. Byłam też redaktorką ogólnopolskiego czasopisma dla dyrektorów przedszkoli “Monitor Prawny Dyrektora” Jestem autorką kilkudziesięciu artykułów, które ukazały się w czasopismach kierowanych do dyrektorów przedszkoli. Cały czas poszukuję nowych, skutecznych rozwiązań metodycznych i wychowawczych. Jestem entuzjastką NVC czyli “porozumienia bez przemocy”. Po 30 latach pracy z dziećmi odkryłam Pozytywną dyscyplinę, której zostałam certyfikowanym edukatorem. Chciałabym, aby jak najwięcej przedszkoli i szkół stosowało tę metodę w swojej pracy, gdyż łączy ona w sobie skuteczność wychowawczą z poszanowanie godności i szacunkiem dla dziecka.

Moje szkolenia wyróżnia to, że oparte są na moim doświadczeniu i codziennej praktyce. Skuteczność metod wychowawczych, które polecam jest sprawdzona w czasie bieżącej pracy z dziećmi.

65.00 zł

This course is out of stock

 1. Podstawy prawne odbywania stażu i przygotowania dokumentacji dołączanej do wniosku o podjęcie postępowania egzaminacyjnego oraz samego egzaminu.
 2. Wymagania stare " i "nowe"
 3. Wskazówki dotyczące pisania sprawozdania.
 4. Ważne terminy
 5. Dokumentację dołączaną do wniosku o podjęcie postępowania egzaminacyjnego.
 6. Przebieg egzaminu
 7. Jak przygotować prezentację?
 8. Najczęściej zadawane problemy do rozwiązania.
 9. Najczęstsze zadania z użyciem narzędzi multimedialnych
 10. Najczęściej zadawane pytania z prawa oświatowego i odpowiedzi na nie.
 11. Najczęściej popełniane błędy przez nauczycieli i dyrektorów
 12. Odpowiem na zadawane pytania.