Zabawy integrujące grupę

hands-2847508_1920
04
Gru
35.00 zł

Treści szkolenia:

  1. Teoretyczne rozważania na temat pojęcia, istoty, organizacji zabaw integrujących grupę/ klasę oraz roli nauczyciela w zabawie.
  2. Rodzaje zabaw integrujących i wynikające z nich propozycje z opisem
  3. Korzyści wynikające z realizacji zabaw integrujących.
  4. Opis przebiegu 68 zabaw integrujących i muzykę do nich.

Autorka: Iwona Witkowska – nauczyciel dyplomowany edukacji przedszkolnej, wieloletni dyrektor przedszkola, edukator oświatowej kadry kierowniczej, terapeuta, autorka publikacji Monitora Prawnego Dyrektora Przedszkola.

 

Zawartość kursu

Ogółem: 3 Lekcje

Instruktor

Jolanta Wasilewska

Moją pasją jest uczenie się i zdobywanie nowych umiejętności oraz dzielenie się wiedzą z innymi. O wartości ludzkiego życia, według mnie, decyduje to, ile daliśmy z siebie innym i jak wpłynęliśmy na to, aby świat i życie ludzi stało się lepsze.

Te wartości zdecydowały o moich życiowych wyborach. Zawsze chciałam być nauczycielką. Po 10 latach pracy z dziećmi zostałam dyrektorem i pełniłam tę funkcję przez 21 lat. Systematycznie podnoszę swoje kwalifikacje i pogłębiam wiedzę. Konsekwencją tej drogi było rozpoczęcie działalności trenerskiej. Jestem też tutorem i mediatorem sądowym. W 2016 roku ukończyłam szkolenie dla ekspertów do spraw awansu zawodowego nauczycieli i zostałam wpisana na na listę ekspertów MEN. Byłam też redaktorką ogólnopolskiego czasopisma dla dyrektorów przedszkoli “Monitor Prawny Dyrektora” Jestem autorką kilkudziesięciu artykułów, które ukazały się w czasopismach kierowanych do dyrektorów przedszkoli. Cały czas poszukuję nowych, skutecznych rozwiązań metodycznych i wychowawczych. Jestem entuzjastką NVC czyli “porozumienia bez przemocy”. Po 30 latach pracy z dziećmi odkryłam Pozytywną dyscyplinę, której zostałam certyfikowanym edukatorem. Chciałabym, aby jak najwięcej przedszkoli i szkół stosowało tę metodę w swojej pracy, gdyż łączy ona w sobie skuteczność wychowawczą z poszanowanie godności i szacunkiem dla dziecka.

Moje szkolenia wyróżnia to, że oparte są na moim doświadczeniu i codziennej praktyce. Skuteczność metod wychowawczych, które polecam jest sprawdzona w czasie bieżącej pracy z dziećmi.

35.00 zł