Zakończenie stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego w 2020 r.

1
31
Gru
70.00 zł

Treść szkolenia:

  1. Opis kolejnych kroków zakończenia stażu w swojej placówce.
  2. Analiza wymagań, które należy uwzględnić w sprawozdaniu dla dyrektora z przypisanymi do nich wymaganiami.
  3. Dokumentacja jaką należy złożyć do komisji kwalifikacyjnej.
  4. Przykładowy układ teczki i fragmenty opisu i analizy.
  5. Analiza wymagań, które należy uwzględnić w składanej dokumentacji.
  6. Przykładowy sposób przypisania zrealizowanych działań do nowych wymagań.
  7. Przykładowe efekty dla dzieci, nauczyciela i przedszkola najczęściej realizowanych przez nauczycieli działań.

Po ukończeniu kursu uczestnik pobiera sobie ze strony zaświadczenie o jego ukończeniu.

Zawartość kursu

Ogółem: 6 Lekcji

Instruktor

Jolanta Wasilewska

Moją pasją jest uczenie się i zdobywanie nowych umiejętności oraz dzielenie się wiedzą z innymi. O wartości ludzkiego życia, według mnie, decyduje to, ile daliśmy z siebie innym i jak wpłynęliśmy na to, aby świat i życie ludzi stało się lepsze.

Te wartości zdecydowały o moich życiowych wyborach. Zawsze chciałam być nauczycielką. Po 10 latach pracy z dziećmi zostałam dyrektorem i pełniłam tę funkcję przez 21 lat. Systematycznie podnoszę swoje kwalifikacje i pogłębiam wiedzę. Konsekwencją tej drogi było rozpoczęcie działalności trenerskiej. Jestem też tutorem i mediatorem sądowym. W 2016 roku ukończyłam szkolenie dla ekspertów do spraw awansu zawodowego nauczycieli i zostałam wpisana na na listę ekspertów MEN. Byłam też redaktorką ogólnopolskiego czasopisma dla dyrektorów przedszkoli “Monitor Prawny Dyrektora” Jestem autorką kilkudziesięciu artykułów, które ukazały się w czasopismach kierowanych do dyrektorów przedszkoli. Cały czas poszukuję nowych, skutecznych rozwiązań metodycznych i wychowawczych. Jestem entuzjastką NVC czyli “porozumienia bez przemocy”. Po 30 latach pracy z dziećmi odkryłam Pozytywną dyscyplinę, której zostałam certyfikowanym edukatorem. Chciałabym, aby jak najwięcej przedszkoli i szkół stosowało tę metodę w swojej pracy, gdyż łączy ona w sobie skuteczność wychowawczą z poszanowanie godności i szacunkiem dla dziecka.

Moje szkolenia wyróżnia to, że oparte są na moim doświadczeniu i codziennej praktyce. Skuteczność metod wychowawczych, które polecam jest sprawdzona w czasie bieżącej pracy z dziećmi.

70.00 zł