Blog

Motywowanie

Jak motywujecie dzieci w swoim przedszkolu? Dajecie im naklejki, znaczki, stemple za to, że wykonały jakieś zadanie, były posłuszne, pomogły innym? Czy jesteście pewne, że to dobra metoda? Zachęcam do zapoznania się z badaniami na ten temat i refleksji. Chętnym do pogłębienia wiedzy polecam inspirującą lekturę.

Trzej badacze: M.Lepper, D. Green i R. Nisbett przeprowadzili eksperyment w przedszkolu. Obserwowali bawiących się przedszkolaków. Wybrali spośród nich te dzieci , które najczęściej spędzały czas na rysowaniu i podzielili je na trzy grupy. Pierwszej grupie pokazali dyplom będący nagrodą za rysunek i spytali czy chcieliby go dostać. Drugiej zaproponowali rysowanie bez obietnicy nagrody i dopiero po ukończeniu prac wręczyli im dyplomy. Trzecia grupa miała również rysować, ale nie obiecano im żadnej nagrody, ani też nie otrzymali jej jako niespodzianki po skończonej zabawie. Po dwóch tygodniach nauczycielka ponownie przyniosła kartony oraz kredki i obserwowano zachowanie tych samych przedszkolaków. Dzieci z trzeciej i drugiej grupy (która dostała dyplomy, ale nie była uprzedzona o nagrodach) z ochotą zabrały się za tworzenie rysunków. Natomiast dzieci z pierwszej grupy straciły zainteresowanie tą formą spędzania wolnego czasu.

Wyniki eksperymentu świadczą o tym, że nagrody warunkowe „jeśli zrobisz coś – to” wpływają demotywująco na zachowanie dzieci. Przypadek? Podobny eksperyment powtórzono setki razy, zawsze z tym samym wynikiem. Jeśli nagradzasz dziecko materialnie, początkowo wydaje się bardziej pilne, ale na krótko. Wkrótce straci zainteresowanie dla wykonywania nagradzanych czynności.

NAGRADZANA ZABAWA STAJE SIĘ PRACĄ

Dziecko myśli, że jeżeli za coś, co robi, dostaje dodatkowe gratyfikacje, to nie może być to nic, co można robić wyłącznie dla przyjemności. Za przyjemności (jedzenie lodów, ciastek) się nie nagradza. W ten sposób dzieci tracą ochotę do nauki.

Co o tym sądzicie? Więcej o tym jak motywować dzieci ale też dorosłych, znajdziecie w książce Daniela H.Pinka „DRIVE”. Zapraszam również na szkolenie, które będę prowadzić na ten temat w WODN w Skierniewicach 19 października 2016 r.