Szkolenia Otwarte

Najbliższe szkolenia online:

wrzesień

10 września, godz. 18.00 – “Staż na stopień nauczyciela kontraktowego”

21 września, godz. 18.00 – “Staż na stopień nauczyciela mianowanego”

24 września, godz. 18.00 – “Staż na stopień nauczyciela dyplomowanego”

27 września, godz. 18.00 – “Awans zawodowy nauczyciela – obowiązki dyrektora”

październik

7 października, godz. 18.00  – “Rola i zadania opiekuna stażu”

13 października (część  I) i 25 października (część II), godz. 18.00 –  “Pozytywna Dyscyplina w grupie i klasie”

18 października, godz. 18.00 – “Współpraca z rodzicami w sytuacjach trudnych”

Więcej informacji i zapisy w zakładce Oferta/e-learning