Twój profil

Najbliższe szkolenia otwarte:

Szkolenie  „Awans zawodowy nauczyciela- obowiązki dyrektora przedszkola niepublicznego”

Termin: 25 .05.2019 r. godz. 10.00 – 16.00

Miejsce: Warszawa SWPS ul. Chodakowska 19/31

Koszt: 210 zł (Cena obejmuje szkolenie, materiały szkoleniowe i poszkoleniowe, przerwy kawowe i obiad)

Program szkolenia:

 1. Zasady rozpoczynania stażu
 • warunki rozpoczęcia  stażu
 • terminy związane z rozpoczęciem stażu przez nauczyciela
 • przydzielenie opiekuna stażu
 1. Obowiązki dyrektora związane z przebiegiem stażu.
 • obserwacja zajęć
 • zbieranie informacji na temat realizacji planu rozwoju zawodowego
 • wydłużenie stażu
 1. Zakończenie stażu przez nauczyciela
 • obowiązujące terminy
 • analiza sprawozdania nauczyciela (jak powinno być napisane, jakie działania powinien podjąć nauczyciel , aby spełnić wymagania)
 • ocena pracy po zakończeniu stażu (przykładowe oceny dla każdego stopnia awansu na każdą z ocen)
 • dokumentacja składana przez nauczyciela
 • przebieg komisji egzaminacyjnej i kwalifikacyjnej
 1. Powołanie komisji egzaminacyjnej
 • skład komisji
 • przebieg
 • wydanie zaświadczenia i aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego

Uczestnicy otrzymują wszystkie dokumenty i wzory pism związanych z awansem zawodowym nauczyciela

Formularz rejestracji

Zapisz się na kurs korzystając z poniższego formularza.

UWAGA!

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wpłata na konto:
89191010482204695533850001 (Santander Bank Polska S.A.)