Blog

Podsumowanie pracy

 

Zakończenie roku szkolnego to czas podsumowań. Zanim podsumujecie swoją pracę w mijającym roku, trzeba zastanowić się jakie są cele naszej pracy wychowawczo-dydaktycznej i opiekuńczej. Czy wynikają one tylko z naszej wizji czy może są opisane w konkretnych przepisach prawa oświatowego. Co uwzględnić w sprawozdaniu, aby w jak najbardziej obiektywny sposób przedstawić osiągnięcia dzieci oraz podejmowane przez siebie działania.

Cele pracy wychowawczo-dydaktycznej w przedszkolu zawarte zostały przede wszystkim w: wymaganiach wobec przedszkoli (załącznik do rozporządzenia MEN z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek – trzeba je przed rozpoczęciem pisania sprawozdania przeczytać) oraz w podstawie programowej wychowania przedszkolnego.

Pisząc sprawozdanie trzeba też uwzględnić:

  • koncepcję pracy swojego przedszkola
  • realizowane programy
  • innowacje
  • zadania priorytetowe zawarte w planie pracy przedszkola na dany rok szkolny.