Blog

Porozumienie bez przemocy

 

Umiejętności komunikacyjne, wymieniłabym na pierwszym miejscu spośród wszystkich niezbędnych w zawodzie nauczyciela. Dzięki nim, jesteśmy skutecznymi nauczycielami, słuchanymi przez dzieci, potrafimy efektywnie i bez konfliktów porozumiewać się z rodzicami wychowanków i koleżankami w pracy. Jedną z najbardziej znanych metod skutecznego porozumiewania się jest opisana przez Marshalla B. Rosenberga metoda porozumienia bez przemocy. Nazywana jest w skrócie PBP. Dlatego dziś polecam, nie tylko do poczytania, ale i głębokiego przeanalizowania książkę tego autora pt „Porozumienie bez przemocy”  To obowiązkowa lektura nie tylko nauczycieli, ale również osób, które chcą doskonalić swoje umiejętności komunikacyjne. Język PBP nazwany został przez autora językiem żyrafy w przeciwieństwie do języka szakala. Żyrafa to zwierzę, które ponoć ma największe serce ze wszystkich ssaków lądowych, a język PBP to właśnie „język serca”. Oparty jest on na komunikacie „ ja”, zrozumieniu, uczuciach i potrzebach. Język szakala to język dominacji, w którym celem osoby wypowiadającej się nie jest porozumienie, lecz wygrana. To styl, polegający na etykietowaniu, osądzaniu, dawaniu dobrych rad, porównywaniu. Rosenberg uczy w swojej książce jak skutecznie porozumiewać się. Jak mówić, aby być zrozumianym, ale jednocześnie nie urazić drugiej osoby, oraz jak słuchać innych, aby dobrze odczytać ich komunikaty.
Wypowiedź oparta na metodzie PBP składa się z 4 elementów:
  1. Spostrzeżenie
  2. Uczucia
  3. Potrzeby
  4. Prośba
Aby dobrze posługiwać się językiem PBP trzeba umieć odróżniać obserwacje od oceny, rozpoznawać i wyrażać uczucia oraz swoje potrzeby, wiedzieć czym się różni prośba od żądania. Dzięki wielu przykładom i ćwiczeniom zawartym w książce, po jej przeczytaniu jest się gotowym do rozpoczęcia ćwiczeń w realnym życiu.

Doskonałym uzupełnieniem tej lektury będzie pozycja należąca do klasyki gatunku „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły” Faber Adele, Mazlish Elaine.