Zarządzanie

Sortuj wg.: orderby Wyświetl:
Komentarze (0)
Plik zawiera arkusze kontroli i monitorowania, do wszystkich zadań planu nadzoru. Uwzględniają one zmiany w rozporządzeniu o nadzorze pedagogicznym.
50.00 PLN
Komentarze (0)
Plik zawiera 9 arkuszy monitoringu nowej podstawy programowej wychowania przedszkolnego uwzględniające wszystkie aspekty monitorowania.
50.00 PLN
Komentarze (0)
Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2017/2018 zgodny z nowym rozporządzeniem w sprawie nadzoru pedagogicznego.
50.00 PLN
Komentarze (0)
Plik zawiera plan nadzoru pedagogicznego zgodny z nowym rozporządzeniem w sprawie nadzoru wraz z niezbędną dokumentacją (m.in. arkusze kontroli, monitoringu i obserwacji)
90.00 PLN
Komentarze (0)
Pakiet zawiera: projekt ewaluacji, wszystkie narzędzia, procedurę ewaluacji, plan pracy zespołu d/s ewaluacji, schemat raportu
50.00 PLN
Komentarze (0)
Pakiet zawiera: projekt ewaluacji i wszystkie narzędzia, procedurę ewaluacji, plan pracy zespołu d.s ewaluacji, schemat raportu
50.00 PLN
Komentarze (0)
Pakiet zawiera 10 procedur(m.in. pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zdrowych i bezpiecznych warunków pobytu) i 4 regulaminy (oceny pracy nauczyciela, rady pedagogicznej, spacerów i wycieczek, komisji kwalifikacyjnej na stopień nauczyciela kontraktowego) oraz uchwały i rozporządzenia wprowadzające je w życie. Dokumenty opracowane są w oparciu o aktualne prawo oświatowe z 2017 r.
85.00 PLN
Komentarze (0)
Statut został opracowany zgodnie z aktualnym prawem oświatowym. Zawiera zapisy zgodne z najczęściej przyjmowanymi rozwiązaniami w przedszkolach niepublicznych. Wymaga jedynie uzupełnienia o dane przedszkola.
95.00 PLN
Komentarze (0)
Statut opracowany zgodnie z wymogami ustawy Prawo oświatowego. Dostosowany do najczęściej stosowanych rozwiązań organizacyjnych w przedszkolach publicznych (również z oddziałami integracyjnymi). W celu dostosowania do specyfiki konkretnego przedszkola wymaga jedynie drobnej korekty.
95.00 PLN
Komentarze (0)
Plik zawiera 8 uchwał, które powinna podjąć rada pedagogiczna we wrześniu. Zawierają one podstawy prawne zgodne z aktualnym prawem oświatowym
50.00 PLN