Zarządzanie

Sortuj wg.: orderby Wyświetl:
Komentarze (0)
Plik zawiera plan nadzoru pedagogicznego na rok 2018/2019 oraz 14 narzędzi obejmujących całość nadzoru (arkusze kontroli, monitoringu, obserwacji, samooceny)
60.00 PLN
Komentarze (0)
Plik zawiera wszystkie dokumenty związane z procesem oceny pracy: regulamin, zarządzenie wprowadzające, uchwałę rady ped,. procedurę oceny, zarządzenie wprowadzające kartę arkusze oceny dla wszystkich stopni awansu, kartę oceny, kartę projektu
95.00 PLN
Komentarze (0)
Plik zawiera 9 arkuszy monitoringu nowej podstawy programowej wychowania przedszkolnego uwzględniające wszystkie aspekty monitorowania.
50.00 PLN
Komentarze (0)
Plik zawiera 14 arkuszy kontroli, monitoringu, obserwacji, samooceny związanych z prowadzeniem nadzoru pedagogicznego dyrektora.
35.00 PLN
Komentarze (0)
Plik zawiera plan nadzoru uwzględniający kierunki polityki oświatowej państwa oraz zmiany w prawie (RODO) oraz arkusz analizy programów własnych i arkusz kontroli przestrzegania zasad przetwarzania danych osobowych. plik jest przeznaczony w szczególności dla tych dyrektorów którzy w ubiegłym roku zakupili narzędzia nadzoru - stanowi uaktualnienie i uzupełnienie nadzoru.
35.00 PLN
Komentarze (0)
Dokumenty zawierają projekt ewaluacji i narzędzia ewaluacji, plan pracy zespołu, przykładowy schemat raportu
50.00 PLN
Komentarze (0)
Pakiet zawiera: projekt ewaluacji, wszystkie narzędzia, procedurę ewaluacji, plan pracy zespołu d/s ewaluacji, schemat raportu
50.00 PLN
Komentarze (0)
Pakiet zawiera: projekt ewaluacji i wszystkie narzędzia, procedurę ewaluacji, plan pracy zespołu d.s ewaluacji, schemat raportu
50.00 PLN
Komentarze (0)
Statut został opracowany zgodnie z aktualnym prawem oświatowym. Zawiera zapisy zgodne z najczęściej przyjmowanymi rozwiązaniami w przedszkolach niepublicznych. Wymaga jedynie uzupełnienia o dane przedszkola.
95.00 PLN
Komentarze (0)
Statut opracowany zgodnie z wymogami ustawy Prawo oświatowego. Dostosowany do najczęściej stosowanych rozwiązań organizacyjnych w przedszkolach publicznych (również z oddziałami integracyjnymi). W celu dostosowania do specyfiki konkretnego przedszkola wymaga jedynie drobnej korekty.
95.00 PLN
Komentarze (0)
Plik zawiera 5 uchwał z na sierpień/wrzesień dla przedszkola niepublicznego zawierających aktualne podstawy prawne. Do uchwał podejmowanych po 1 września mających w podstawie KN należy dopisać (ze zmianami)
25.00 PLN
Komentarze (0)
Plik zawiera 9 uchwał, które należy podjąć w przedszkolu publicznym na przełomie sierpnia i września. Jeśli któraś z uchwał w postawie prawnej ma KN i będzie podejmowana we wrześniu należy dopisać (ze zmianami) ,ponieważ od września wchodzą zmiany w ocenie pracy i awansie zawodowym.
35.00 PLN