awans zawodowy

Sortuj wg.: orderby Wyświetl:
Komentarze (0)
Plik zawiera 17 dokumentów (w tym ocenę dorobku zawodowego) związanych z zakończeniem stażu przez nauczyciela kontraktowego i organizacją komisji egzaminacyjnej.
60.00 PLN
Komentarze (0)
Plik zawiera 16 pism i dokumentów ( w tym ocenę dorobku zawodowego) związanych z zakończeniem stażu przez nauczyciela stażystę i powołaniem komisji kwalifikacyjnej.
60.00 PLN
Komentarze (0)
Plan rozwoju uwzględnia najnowsze zmiany w przepisach prawa o światowego wiele przykładów działań prawidłowo przyporządkowanych do wymagań dla nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego
awans
35.00 PLN
Komentarze (0)
Plan rozwoju uwzględnia najnowsze zmiany w przepisach prawa o światowego wiele przykładów działań prawidłowo przyporządkowanych do wymagań dla nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego.
35.00 PLN
Komentarze (0)
Plik zawiera spis najczęściej zadawanych pytań na egzaminie dla nauczycieli, dotyczących prawa oświatowego i opracowane odpowiedzi na nie.
50.00 PLN
Komentarze (0)
Procedura zawiera opis działań, które musi podjąć nauczyciel rozpoczynający awans na stopień nauczyciela mianowanego, analizę wymagań oraz przykładowy plan rozwoju zawodowego z aktualnymi przepisami, które nauczyciel powinien uwzględnić
45.00 PLN
Komentarze (0)
Plan zawiera przykładowe działania do wymagań. Nauczyciel dokonuje wyboru lub uzupełnia plan zgodnie ze specyfiką placówki i swoimi planami szkoleniowymi.
35.00 PLN