LSE - Lepsza Strona Edukacji

Zawód nauczyciela wymaga nieustannego rozwoju oraz poszerzania swoich kompetencji, tak by móc w sposób możliwie jak najbardziej efektywny przekazywać wiedzę najmłodszym. Aktualnie obowiązujące programy ulegają dynamicznym zmianom, dlatego też warto jest być na bieżąco z tego typu kwestiami, tak by przeprowadzane lekcje były zgodne z wszystkimi obecnie panującymi wymogami. To właśnie między innymi dlatego powstała niniejsza strona, w której znaleźć Państwo mogą szerokie spektrum różnego rodzaju materiałów pomocnych zarówno nauczycielom, jak i dyrektorom przedszkoli.

Osoby chcące poszerzać swoją wiedzę z całą pewnością zainteresują się licznymi szkoleniami, które dostępne są również w formie e-learningu, co jest rozwiązaniem bardzo wygodnym i niewymagającym od Państwa czasu na dojazdy. Szkolenia te obejmują między innymi wiedzę z zakresu najnowszych podstaw programowych, odpowiedniego planowania pracy wychowawczo-dydaktycznej, pomysłów na tworzenie kreatywnych oraz inspirujących zajęć i nie tylko.

Początek roku szkolnego to również początek stażu na kolejny stopień awansu dla wielu nauczycieli. Ponieważ temat ten budzi wiele pytań i wątpliwości  przedstawiam tabelę ilustrującą najważniejsze terminy i czynności nauczyciela i dyrektora związane z awansem. Przypominam, że szczegółowe zapisy  na ten temat znajdują się w Rozdziale 3a Karty Nauczyciela oraz rozporządzeniu Ministerstwa Edukacji Narodowej z 1 marca 2016 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.


Poniższa tabela jest również dostępna do pobrania: 


Stopień awansu

Warunek o rozpoczęcie stażu

Początek stażu

Czas trwania

Plan rozwoju zawodowego

Uwagi

Stażysta na stopień nauczyciela kontraktowego.

- posiadanie niezbędnych kwalifikacji

- zatrudnienie na co najmniej ½ etatu.

- podpisanie umowy nie później niż 14 dni od dnia rozpoczęcia zajęć.

Nauczyciel rozpoczyna staż z początkiem roku nie później niż 14 dni od dnia rozpoczęcia zajęć. Nie pisze wniosku o rozpoczęcie stażu, to dyrektor informuje go pismem, że rozpoczął staż i przydziela mu opiekuna stażu.

9 miesięcy. Może się wydłużyć o czas nieobecności jeśli trwała ona nieprzerwanie więcej niż miesiąc. O czas nieobecności wydłuża się staż.

W ciągu 20 dni od dnia rozpoczęcia zajęć stażysta musi przedłożyć dyrektorowi plan rozwoju zawodowego  do zatwierdzenia. Powinien on zawierać wymagania opisane w §6 ust 2 pkt 1,2,3,4 rozporządzenia z 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013 r., poz. 393). Dyrektor zatwierdza projekt planu rozwoju zawodowego w ciągu 30 dni od dnia rozpoczęcia zajęć. Może zwrócić go do poprawy nauczycielowi, a ten dokonuje poprawek niezwłocznie.

Nauczyciel nie może odbywać stażu w kilku placówkach, musi być zatrudniony na rok - na czas gwarantujący mu odbycie stażu i dopełnienie formalności związanych z postępowaniem kwalifikacyjnym.

Staż na stopień nauczyciela kontraktowego jest obowiązkowy, nie zależy ani od chęci nauczyciela ani dobrej woli dyrektora.

Kontraktowy na stopień nauczyciela mianowanego.

- posiadanie niezbędnych kwalifikacji

- zatrudnienie na co najmniej ½ etatu

- przepracowanie dwóch lat od dnia nadania stopnia nauczyciela kontraktowego – (liczy się posiadanie umowy przez dwa lata a nie obecność w pracy)

- podpisanie umowy najpóźniej 14 dni od dnia rozpoczęcia zajęć.

Nauczyciel rozpoczyna staż na swój wniosek skierowany do dyrektora- nie później niż 14 dni od dnia rozpoczęcia zajęć i dołącza do niego plan rozwoju zawodowego.

Dyrektor nie może odmówić mu rozpoczęcia awansu jeśli nauczyciel spełnia warunki. Wniosek nauczyciela automatycznie rozpoczyna staż. Dyrektor kieruje do nauczyciela pismo w którym informuje go o przydzieleniu opiekuna stażu.

Staż trwa 2 lata i 9 miesięcy. Wydłuża się go w przypadku nieobecności trwającej nieprzerwanie ponad miesiąc , o czas trwania tej nieobecności. Jeśli nieobecność związana jest z macierzyństwem staż może być wydłużony do 1 roku i 6 miesięcy. W innych przypadkach jeśli nieobecność trwała dłużej niż rok staż przerywa się. Staż można kontynuować w kilku placówkach (jeśli w pierwszej np. skończy się umowa) pod warunkiem, że przerwa w pracy nie będzie dłuższa niż 3 miesiące.

Dołącza do wniosku o rozpoczęcie stażu. Plan rozwoju zawiera wymagania opisane w §7 ust. 2 pkt 1,2,3,4,5 rozporządzenia z 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013 r., poz. 393).

Dyrektor zatwierdza projekt planu rozwoju zawodowego w ciągu 30 dni od dnia rozpoczęcia zajęć. Może zwrócić go do poprawy nauczycielowi, a ten dokonuje poprawek niezwłocznie.

Nauczyciel kontraktowy nie musi rozpoczynać awansu na kolejny stopień, może poprzestać do końca swojej pracy na stopniu nauczyciela kontraktowego. Może również przerwać staż na swój wniosek w każdej chwili jego trwania.

Mianowany na stopień nauczyciela dyplomowanego.

- przepracowanie roku od dnia nadania stopnia nauczyciela mianowanego

- posiadanie niezbędnych kwalifikacji do prowadzonych zajęć

-zatrudnienie na ½ etatu

- nie później niż 14 dni od dnia rozpoczęcia zajęć.

Nauczyciel rozpoczyna staż na swój wniosek i dołącza do niego plan rozwoju zawodowego.

W czasie stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego nie przydziela się opiekuna stażu. Wniosek  automatycznie rozpoczyna staż. Dyrektor nie może odmówić nauczycielowi takiej możliwości, nie wymagana jest jego zgoda w tej kwestii.

Staż trwa 2 lata i 9 miesięcy. Wydłuża się go w przypadku nieobecności trwającej nieprzerwanie ponad miesiąc, o czas trwania tej nieobecności. Jeśli nieobecność związana jest z macierzyństwem staż może być wydłużony do 1 roku i 6 miesięcy. W innych przypadkach jeśli nieobecność trwała dłużej niż rok staż przerywa się. Staż można kontynuować w kilku placówkach (jeśli w pierwszej np. skończy się umowa) pod warunkiem, że przerwa w pracy nie będzie dłuższa niż 3 miesiące.

Dołącza do wniosku o rozpoczęcie stażu. Powinien uwzględniać wymagania zawarte w §8 ust 2 pkt 1,2,3 oraz 3 wybrane zadania zawarte w pkt 4. rozporządzenia z 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013 r., poz. 393). Dyrektor zatwierdza projekt planu rozwoju zawodowego w ciągu 30 dni od dnia rozpoczęcia zajęć. Może zwrócić go do poprawy nauczycielowi, a ten dokonuje poprawek niezwłocznie.

Staż nauczyciel może przerwać na swój wniosek w dowolnym momencie jego trwania. W opisie i analizie którą nauczyciel dołącza do wniosku o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego (po zakończeniu stażu) może zawrzeć działania, które podejmował od momentu uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego.

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież