LSE - Lepsza Strona Edukacji

Zawód nauczyciela wymaga nieustannego rozwoju oraz poszerzania swoich kompetencji, tak by móc w sposób możliwie jak najbardziej efektywny przekazywać wiedzę najmłodszym. Aktualnie obowiązujące programy ulegają dynamicznym zmianom, dlatego też warto jest być na bieżąco z tego typu kwestiami, tak by przeprowadzane lekcje były zgodne z wszystkimi obecnie panującymi wymogami. To właśnie między innymi dlatego powstała niniejsza strona, w której znaleźć Państwo mogą szerokie spektrum różnego rodzaju materiałów pomocnych zarówno nauczycielom, jak i dyrektorom przedszkoli.

Osoby chcące poszerzać swoją wiedzę z całą pewnością zainteresują się licznymi szkoleniami, które dostępne są również w formie e-learningu, co jest rozwiązaniem bardzo wygodnym i niewymagającym od Państwa czasu na dojazdy. Szkolenia te obejmują między innymi wiedzę z zakresu najnowszych podstaw programowych, odpowiedniego planowania pracy wychowawczo-dydaktycznej, pomysłów na tworzenie kreatywnych oraz inspirujących zajęć i nie tylko.

W związku z wejściem w życie nowego rozporządzenia w sprawie zasad organizacji  i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach należy dokonać zmian w dokumentacji przedszkolnej: procedurze udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zakresach obowiązków specjalistów i nauczycieli. Załączam zestawienie zmian.

width=850""

Początek roku to już tradycyjnie początek obowiązywania nowych zapisów w prawie. W tym roku od września wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące awansu zawodowego nauczycieli. Czeka na podpisanie rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach. Na początku czerwca weszło w życie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. z 2018 r. poz. 1055). Jednak najwięcej emocji budzą zmiany w sposobie dokonywania oceny pracy nauczyciela.

Od 1 września 2018 r. wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące oceny pracy nauczyciela. Zmiany te wprowadziła do KN ustawa o finansowaniu zadań oświatowych. W trakcie opracowywania jest rozporządzenie opisujące kryteria do poszczególnych ocen.

Zbliża się koniec pierwszego półrocza a więc i czas podsumowań tego, co udało się zrealizować z naszych planów na ten rok.

Rok 2017 to rok gruntownych zmian w  oświacie,  a co za tym idzie, zmian w prawie oświatowym.  Nauczyciele, którzy zakończyli staż na kolejny stopień awansu po 30 czerwca i złożyli wnioski o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego lub kwalifikacyjnego do końca października, muszą uwzględnić w swoich sprawozdaniach również nowe prawo oświatowe i znać je, przystępując do egzaminu i rozmowy kwalifikacyjnej.